Pædagog: De officielle normeringer afspejler slet ikke virkeligheden i institutionerne

Trykt i Information d.24/10 2018

Jeg mener, det er vildledende, når politikerne bruger normeringstal fra Danmarks Statistik som udgangspunkt for besparelser på børneområdet. Hvis jeg som pædagog skal finde ud af, hvad normeringen i min vuggestue er, tæller jeg de voksne, der er sammen med børnene. Det er min erfaring, at det også er sådan, forældre forstår normeringer. Men hvorfor er der så stor forskel på det, jeg tæller, og det statistikken tæller?

I Nyborg Kommune er der ifølge statistikken en normering på 3,2 børn pr. voksen i vuggestuen. Det passer ikke helt med Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbunds anbefaling på 3:1. Tæt på. Og alligevel så langt fra.

Når institutionernes åbningstid strækker sig over en hel dag, skal de ansattes timer også strækkes. Men selv om der er mange børn i hele åbningstiden, er alle ansatte kun på arbejde samtidigt mellem kl. 09 og kl. 12. Altså gælder normeringen med godt tre børn pr. voksen kun i tre timer. Samtidig er kravene til det pædagogiske personale i daginstitutioner steget gennem mange år, og det betyder blandt andet, at personalet bruger tid på opgaver, der ikke involverer børnene.

En undersøgelse viser, at pædagoger bruger cirka halvdelen af deres arbejdstid på andet arbejde. Det kan være forældresamtaler, dokumentation, planlægning af aktiviteter, men det gælder ofte også vasketøj, opvask og lignende. Hvis pædagogerne kun er sammen med børnene i halvdelen af deres arbejdstid, betyder det, at den reelle normering lander på mere end seks børn pr. voksen i vuggestuen. Og det er stadig kun i tre timer om formiddagen.

Men selv den normering er optimistisk, for den er lavet på baggrund af lønudbetalinger og uddannelsesniveau. Det vil sige, at en institutions normering vil fremstå højere, hvis den har mange fagligt uddannede og erfarne pædagoger ansat. Selv om faglighed og erfaring gør en stor forskel i det pædagogiske arbejde, betyder det ikke, at man kan være to steder på én gang.

Tallene fra Danmarks Statistik siger intet om, hvor mange voksne der reelt er til stede sammen med børnene. Derfor bør de ikke bruges til at træffe afgørende politiske beslutninger. Jeg vil gerne appellere til alle politikere på området: Kom ud i institutionerne, tag et barn i hånden, og tæl sammen med os.

Kommentarer