De nye besparelser får store konsekvenser for vores omsorgsarbejde!

Nyborg vil gerne være en attraktiv by. Også for børnefamilier. Derfor undrer det nye spareforslag til den kommende budgetforhandling os i tillidsmandsgruppen for BUPL i Nyborg.

Det er i vores øjne stærkt bekymrende at Nyborg kommune tør kaste sig ud i så massiv en besparelse, der er så gennemgribende, at der er tale om en forringelse af normeringerne. Hvis dette bliver virkelighed, får det store konsekvenser for børnene. Ikke mindst det enkelte barn når der bliver færre voksne til at se, høre og forstå det enkelte barn.

Det er torsdag formiddag i børnehavegruppen. Dorthe, som er pædagog, er alene på stuen med 14 børn på tredje dag i træk, og Jan, som også er pædagog på stuen, er til tværfaglig møde vedrørende Nyborgmodellen. De to foregående dage var han syg. Dorthe får børnene sat i en rundkreds. 4 årige Johan, som har det rigtig svært, er oppe at køre. Han slår ofte de andre børn, og i dag virker han ekstra urolig. Sofie, der netop har smidt bleen, har tisset i bukserne. Der breder sig en sø i rundkredsen. Johan og et andet barn er røget i totterne på hinanden, og nogle af de andre børn er begyndt at løbe rundt på stuen, fordi der ligger tis på gulvet. Emma sidder i hjørnet. Hun har trukket sig fra larmen og de mange indtryk. Sofie, som Dorthe skal have hjulpet ud af det våde tøj, er beklemt, fordi de andre børn driller hende med, at hun har tisset. Nu ringer telefonen, men Dorthe er nødt til at lade den ringe, og ignorerer den. I den anden ende af røret sidder en forældre, som forgæves forsøger at få fat på nogen for at høre om, nye Carl er okay efter en meget svær aflevering til morgen. Dorthe er udmærket klar over, at det her ikke er børnenes tarv, og det skærer hende i hjertet. Men hun er desværre kun udstyret med to hænder, og hun er helt alene med 14 børn. Når hun cykler hjem om eftermiddagen, er det ofte med tårer i øjnene, og ondt i maven.

 

kære byråd

Hver dag handler om prioritering. Det er, med den varslede besparelse, ikke muligt at nå omkring alle børn, når man er alene med så mange. Vi kan heller ikke spore den tidlige indsats. Børn har brug for omsorg, nærhed, tryghed, og en god tilknytning til voksne. De voksne har brug for ordentlige arbejdsforhold, og flere hænder til at løse opgaven. Ikke færre. For hvem, synes I, Dorthe skal prioriterede hjælpe? Vi ved det ikke.

Vi ved kun, at der er brug for at investere, og ikke spare på vores område. Nu!

Kommentarer