Ti stille og lyt

Barack Obama har lige været på besøg i Kolding og han sagde, ikke overraskende, noget klogt. Han sagde blandt andet, at alt godt lederskab starter med at lytte mere end man taler.

Når vi så kigger på den kampagne Bupl har sat igang #MinNormering, så synes jeg politikerne skulle tage det til efterretning. Pædagoger over hele landet melder om normeringer der absolut ikke er i orden for børnene og for vores arbejdsmiljø. Der kommer massevis af eksempler på pædagoger der er alene med store børnegrupper i længere tid.

Men i stedet for at lytte oplever jeg flere politikere kaste tal op der viser papirnormeringer og ikke den faktiske virkelighed hvor der er kurser, holdes møder, arbejdes med små grupper børn, afvikles ferie og afspadsering, er sygdom og der er barnets første sygedag. De taler om deres opfattelse af institutionsverdenen ud fra et par besøg, eller hvad de som forældre ser ved aflevering og afhentning. Men de skøjter, med lukkede øjne og ører, henover den virkelighed vi kan berette om, den virkelighed vi sammen med børnene, lever i hver dag.

Hver fjerde pædagog oplever eller har oplevet stess. Ikke det der med at blive lidt forpustet på grund af travlhed, nej rigtig alvorlig stress. Det ved alle er rigtig usundt i længden. Det laver permanente forandringer i vores hjerner. Er der nogen der tør tænke på hvad det gør ved små hjerne i udvikling?

Jeg har, fra lokalpolitikere, fået fortællinger om fine nye institutioner der bygges og det er da godt nok. Det giver bare ikke bedre normeringer for ansatte og børn. Vi får ikke større mulighed for at udføre vores job, at støtte og hjælpe børnene i deres udvikling og at hjælpe forældrene til det samme. En lokalpolitiker fortalte at i hans  kommune havde man tilført 3 millioner til ansættelse af flere pædagoger så helt dårligt så det jo ikke ud. Det hører så med til historien at der i denne kommune er ca 25 dagtilbud. Det vil ikke give bare 1 pædagog mere pr institution.

Derfor har jeg en klar opfordring til politikerne, kommunalt og nationalt ; Ti stille og slå ørerne ud. Når I har lyttet, så smøger I ærmerne op og sætter jer ned med os og vores faglige organisationer og får løst det her inden vi taber hele generationer på gulvet. Hvor der er en vilje er der en vej

 

Kommentarer