En stor mundfuld

Pædagoger fremmer børns trivsel, udvikling og leg.
Vi forebygger negativ social arv og eksklusion.
Vi samarbejder med forældrene om at give børnene omsorg, og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd.
Vi bidrager til, at børnene får en tryg og god opvækst.
Vi fremmer børns læring og udvikling gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring.
Vi giver børnene medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
Vi bidrager til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med det danske samfund.
Alt sammen i et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljøer, som fremmer børnenes trivsel, sundhed, udvikling og læring, og ud fra de seks læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, og Kulturelle udtryksformer og værdier*.

Synes du, at det lyder som en stor mundfuld?
Det synes vi også, vi har nemlig ikke hænder nok.

*Kilde: Dagtilbudsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=182051

Kommentarer