Tænk hvis jeg IKKE var en blæksprutte

For tiden tales der om at indføre faste minimumsnormeringer i daginstitutionerne, BUPL foreslår 1 pædagogisk personale til 3 vuggestuebørn. Denne fordeling af voksne pr. barn er ifølge BUPL bundgrænsen for hvad der er en anstændig normering.

Men for at forstå vigtigheden af minimumsnormeringerne, er man først nødt til at have kendskab til det mangefacetterede arbejde, som den professionelle vuggestuepædagog varetager.

På min stue er vi tre voksne til tretten vuggestuebørn. Det giver 4,3 vuggestuebørn pr. voksen. 4,3 børn som alle har lige stor ret til omsorg, nærvær og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, som gavner det enkelte barns personlige udvikling.

Som vuggestuepædagog består min arbejdsdag bl.a. af at se det enkelte barn, lige fra det træder ind på stuen om morgenen, til det bliver hentet igen om eftermiddagen.

Jeg skal sikre at alle børn dagligt føler sig betydningsfulde, både som individ og som en del af det større fællesskab. Jeg skal også sørge for at skabe en ramme, som kan rumme det enkelte barns lyst og motivation til at lege og lære nyt, samt yde omsorg og skabe tryghed. Samtidig skal jeg skal også sørge for, at der er fyldt op med bleer på badeværelset, vasket hagesmække, tømt skrald, fejet efter frokost, anrettet frugt og smurt boller om eftermiddagen.

Dertil kommer den daglige kommunikation med forældrene; når de afleverer og henter, men også på sms i løbet af dagen, hvis et barn eksempelvis er sløj, har haft en svær morgen, eller en kærlig reminder til forældrene om vigtigheden af, at barnet er tjekket ind ved aflevering.

Heldigvis for dit barn er jeg en blæksprutte, som kan have mange bolde i luften:
Jeg kan skifte et barn på puslebordet, samtidig med at jeg guider et andet til at tage strømperne af, og minder et tredje barn om, at legetøjet ikke behøver blive vasket i toilettet, alt imens jeg finder bleen frem, smører salve på den røde numse, og tænker over at jeg skal huske at hente flere bleer i str. 3.

Det kan jeg faktisk godt klare, men er det fair for barnet?
Er det fair for barnet på puslebordet, at jeg ikke har øjenkontakt imens jeg svarer på om det er mormor der kommer og henter i dag, fordi jeg også har fokus på barnet på gulvet, som kæmper med at få strømpen ned over hælen, og jeg lige i det øjeblik er nødt til at minde ham om, at han godt kan klare det, han skal bare huske at bruge to hænder.

Nej, det er ikke fair – det er vigtigt at minimumsnormeringerne bliver en realitet!

Brug din mulighed for at påvirke politikerne, det er dem der kan sikre den faste minimumsnormering. Skriv under på borgerforslaget:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-00564

Kommentarer