Det pædagogen er særligt god til

Forleden blev jeg spurgt, hvad er du særligt god til, som pædagog? Mit korte svar er trivsels- og relations arbejde med børn. Det lange svar kan du læse herunder.

Dårlige relationer mellem børnene

Jeg kommer til at tænke på en pige jeg kendte engang, hun hed Nora og for Nora var dagen ofte ikke nem at komme godt igennem. Hun havde ikke særlig mange gode relationer. Hun ville gerne de andre børn, men de trak sig på grund af hendes temperament, vrede og ødelæggende adfærd.

Jeg var pædagog på Nora’s fritidshjem.

Negativ relation også til pædagogen

Jeg blev frustreret, da jeg efter et stykke tid konstaterede at jeg ubevidst også var begyndt at trække mig fra Nora. Alle vores møder var negative på den ene eller den anden måde. Når jeg gik Nora i møde og jeg kunne se den overfladiske hidsige vejrtrækning, høre hendes råben eller endnu engang gik imellem en slåskamp, så havde jeg forventet det skete. Jeg tog mig selv i at vente på at hun reagerede negativt for det gjorde Nora jo altid for sådan var Nora.

At bryde en negativ cirkel

Da jeg havde indset at det var blevet min og Nora’s virkelighed. Bestemte jeg mig for at vores relation skulle ændres. Det var mig, som var pædagogen, det var mig som var den professionelle, det var mig, som havde ansvaret for den gode relation opstod.

Derfor begyndte jeg aktivt og bevidst at være positiv i hvert et møde jeg havde med Nora. Hver gang hun gjorde noget, som ikke var negativt om det så bare var at hun gik forbi mig så anerkendte jeg hende positivt med en bemærkning om at det var dejligt hun var her, klap på skulderen eller et smil. Til at begynde virkede det kunstigt og unaturligt fordi jeg skulle være så bevidst om mine handlinger. Men gradvist blev den positive relation den naturlige.

Nora kom stadig i konflikter og blev vred der var mange udfordringer for Nora, men når hun lå på gulvet og skreg i afmagt, så oplevede hun noget nyt. Nora oplevede en voksen, som lyttede og ville finde en løsning sammen med hende.

Når relationen er blevet god

Jeg husker, at jeg passerede Nora på gangen, hun var tydeligt vred. Jeg spurgte hvad der var galt og hun sendte en masse skældsord i min retning. Jeg bad hende stoppe og fortælle hvad der var galt, når hun var klar, for så ville jeg lytte. Hun kastede sig ned skrigende og grædende. Jeg satte mig ned på gulvet ved hende og sad ved hende et stykke tid. Jeg spurgte så om hun ikke ville forklare mig hvad der foregik og hvorfor hun var blevet så vred?

Hun havde ikke været den første til at nå dukkekrogen, det var hun vred over og hun vidste bare hun ikke måtte være med i legen for de piger, som var der. Jeg anerkendte hendes vrede og forstod at hun var skuffet over ikke at være kommet først. Jeg spurgte hvorfor hun vidste hun ikke måtte være med? Det vidste hun bare!

Vi snakkede frem og tilbage og jeg spurgte om jeg måtte hjælpe hende med at komme med i legen. Nora stoppede med at græde og lyttede til mig. Hun vidste at det kunne hun godt, hun stolede på mig, det havde jeg flere gange bevist for hende, at hun kunne.

Vi gik til dukkekrogen og jeg spurgte for Nora om hun måtte være med. Der var en ældre pige med i legen, som sagde: “Det må du godt, du må bare ikke blive sur, hvis du ikke må bestemme det hele.”. Nora accepterede betingelsen og hun kom med i legen og de legede så godt.

Før mit arbejde med vores relation ville Nora have grædt videre for hun ville ikke have stolet på mig. Hun ville ikke være kommet med i legen eller også ville hun have opsøgt pigerne i dukkekrogen, drillet dem eller slået dem og derved have ødelagt legen i et forfejlet forsøg på at komme med.

Det pædagogen er særligt god til

Jeg oplevede et barn med en dårlig relation til mig og de børn, som hun virkelig gerne ville lege med. Ved at jeg lavede en målrettet indsats hjalp jeg Nora med hendes relationer til de mennesker, som var omkring hende. Vi fandt sammen redskaber til at hun kunne komme videre og give slip på vreden hurtigere. Og allervigtigst jeg beviste overfor hende at hun altid kunne stole på mig og at jeg altid ville hende det bedste.

Jeg tænker ofte tilbage på Nora. Min oplevelse med Nora er et eksempel på hvad det er jeg er særligt god til, som pædagog.

Kommentarer