Omsorg og nærvær bliver sparet væk i fritidsinstitutionerne

Noget tyder på at omsorg og nærvær er en mangelvare i landets Fritidstilbud. 65%  af pædagogerne har i en ny undersøgelse lavet af BUPL svaret, at de ikke kan drage tilstrækkelig omsorg om børnene på grund af manglende personaleressourcer.

Jeg pædagog i en SFO og oplevelsen af at mangle tid til omsorg er desværre ikke fremmed for mig.

Jeg har fundet klodser til en gruppe drenge, som har haft svært ved at finde en konstruktiv leg og flere konflikter havde været under opsejling i deres kølvand. Jeg placerede mig i nærheden for at holde øje med om de kunne fastholdes i legen og ikke blev distraherede af alle de andre legende børn. I mens jeg observerede dem på afstand, kom Marius, som er helt ny i 0. klasse. Han begynder at tegne på white board tavlen bag mig. Han fortæller ivrigt om hans tegning, som forestiller kuplerne fra Randers Regnskov. Der var vidst nok også en slange, jeg stoppede desværre med at høre efter, selvom jeg virkelig gerne ville høre hans fortælling. For pludselig stod Michelle ved min side. Michelle vil gerne vide hvornår hun skal hjem. Jeg vender mig rundt og ser efter på skærmen, som er bag mig, det er heldigvis lige om lidt. Hun er så træt, jeg spørger om hun vil sidde hos mig, Michelle tager taknemmeligt imod. Hun falder nærmest sammen imellem mine hænder. Imens jeg masserer Michelles ryg observerer jeg stadig drengene ved klodserne.

Jeg vender mig rundt for at høre mere om Randers Regnskov og opdager at Marius er stoppet med at tegne og er gået sin vej, måske han var færdig. Måske han blev ked af jeg ikke hørte efter, jeg ved det desværre ikke.

Jeg kunne ikke være nærværende, jeg skulle være “tilstede” flere steder på engang for der var kun mig, som kunne være det. 

Dette er heldigvis ikke et hverdags scenarie. Denne dag var vi ramt af sygdom i personalegruppen og var mindre end vi plejer at være. Men undersøgelsen BUPL har lavet tyder desværre på at det er hverdag for rigtig mange pædagoger og børn i landets fritidsinstitutioner.

Når der er for få pædagoger i forhold til antallet af børn i fritidsinstitutionerne, ender pædagogerne med bare at holde opsyn med børnene. Når pædagogen ikke har tid til at være nærværende på grund af dårlige normeringer træder pædagogikken i baggrunden. Når det sker ender vi med fritidstilbud, som bare er pasning, hvor der ingen udvikling foregår og er opbevaring af børnene til forældrene får fri fra arbejde. 

Det må ikke ske, det er børnenes fritid for værdifuld til.

Der skal være tid til at arbejde med drengene, som er udfordret i relationen til hinanden og til de andre børn. Der skal være tid til at drage omsorg om børn, som Michelle og der skal være tid til at jeg kan være nærværende og tale om Randers Regnskov sammen med Marius. Der skal være tid til at drage omsorg om alle børn i SFO’en uanset hvem de er og om de har udfordringer eller ej.

Alle børn i fritidsinstitutionerne har brug for og fortjener pædagoger, som har tid til at være nærværende og omsorgsfulde. 

 

Kommentarer