Pædagoger og lærere står stærkt sammen

Jeg var for nylig til uddannelsesdebat i Nr. Nissum. Der hørte vi en masse mennesker udtale, at pædagogerne og lærerne står stærkest sammen og at samarbejdet mellem de to professioner er vejen frem for folkeskolen.

Jeg er skolepædagog og det er også min erfaring.

Jeg var før reformen barselsvikar på et fritidshjem. Fritidshjemmet lå for sig selv, men var fysisk en del af skolen. Det eneste tidspunkt jeg i løbet af det år, så en lærer på fritidshjemmet var i forbindelse med en emneuge, hvor skolen havde brug for lokalerne. Vi var to institutioner og to faggrupper med hver vores ekspertise og viden om børnene samlet under et tag, men vi snakkede aldrig sammen. Vi kendte knap nok hinandens navne og henvendte os yderst sjældent til hinanden.

Jeg husker en aften, hvor vi skulle vælge ny arbejdsmiljørepræsentant. Mødet skulle holdes på lærerværelset et sted, hvor vi aldrig blev inviteret ind. Dette var før skolereformen, så vi var næsten lige så mange pædagoger, som lærere. Vi, pædagogerne satte os samlet sammen i den ene ende af lærerværelset og skulede imod lærerne og de skulede tilbage mod os fra den anden ende. Det var ret tydeligt at vi på ingen måde var en samlet personalegruppe og vi arbejdede slet ikke mod det samme mål, men hvert vores. Fritiden og skolen var to helt fysisk adskilte dele.

I 2014 blev jeg fastansat på en skole, som skolepædagog. Jeg ankom samtidig med skolereformen. Det var en meget interessant tid med mange udfordringer og frustrationer. Men siden da er vi nået rigtig langt. I forhold til vores samarbejde vil jeg mener vi er tæt på at være i mål. Jeg er dagligt i dialog med mine lærerkolleger, vi sparer med hinanden om både faglige og pædagogiske udfordringer. Jeg er slet ikke i tvivl om at mine kolleger, ser mig som 100% ligeværdig med dem. Jeg er ikke en fremmed i personalestuen, vi står sammen og vi samarbejder om kerneopgaven, som er børnene og vi samarbejder omkring hele barnets dag. Pædagogerne er en naturlig del af både skole og fritid. Med vores samarbejde styrker og kvalificerer vi hinanden og vi står stærkt sammen.

Kommentarer