EKSPERT(ise)…

Der tales meget om eksperter, og hvordan pædagoger er trætte af at eksperter sætter dagsordenen for, hvordan det pædagogiske arbejde skal udføres. Spørgsmålet er så om vi pædagoger ikke skal til at gøre opmærksom på vores viden, men er vores viden ekspertviden? For hvis det er ekspert, jeg skal kalde mig for at blive hørt, så gør jeg det gerne… men er vi pædagoger eksperter?

Jeg slog pædagog op på wiki og der stod:

Jamen der står det jo i pkt.3 ”pædagogisk ekspert”… men jeg er jo ikke forsker eller tænker – jeg er jo mere praktikeren (som beskrevet i pkt. 1 og 2). Hmm…

Så fandt jeg en følgende beskrivelse af en ekspert på København universitets hjemmeside:

… Den traditionelle ekspertrolle (naturvidenskabsmanden, lægen, litteraturforskeren, osv.) udvides med og i nogen grad erstattes af andre former for vidensbaseret autoritet, som i denne sammenhæng benævnes ekspertisen.

Sondringen mellem ekspertviden og ekspertise henviser for det første til forskelle i former for viden, såsom teoretisk indsigt kontra praktisk erfaring; generalisérbare forslag kontra individuelle, konkrete løsninger; anonym, ”objektiv” viden kontra personlig, ”subjektiv”, situeret viden, osv. For det andet henviser denne skelnen til nye måder at håndtere vidensformidling på. Man kan betragte ekspertise som en udsigelsesposition, hvor viden i udgangspunktet allerede er formet under hensyntagen til at skulle fungere kommunikativt i en medieret offentlighed…[1]

Jeg må bøje mig og sige at jeg tog fejl! Vi pædagoger er måske ikke pædagogiske eksperter, som fx, forskere og filosofiske tænkere… Måske er den viden vi har ikke ekspertviden, men vi har en pædagogisk ekspertise… Vi pædagoger kan formidle den viden forskere og tænkere finder frem til og anvende den i praksis. Vi pædagoger kan gøre generalisérbare forslag til individuelle konkrete løsninger – hvis vi da bare fik lov… fik lov til at tænke kreativt, skabe løsninger for det enkelte barn, den enkelte unge eller bruger…men det er en anden debat.

Jeg gik til sidst hen i reolen og fandt min mands gamle nudanske ordbog og slog både ekspert og ekspertise op:

Ekspert: en person der har en høj grad af viden inden for et bestemt område

Ekspertise: en faglig viden på et bestemt område og evnen til at udnytte den i praksis

Med nudansk ordbog vil jeg så nu alligevel mene, at vi pædagoger godt ville kunne kalde os eksperter, da vi i særdeleshed har en høj grad af viden inden for vores område… MEN vi er så meget mere end det. Vi er fagfolk med en viden som vi forstår at bruge i praksis. Hvad kan vi bruge ekspertviden til, hvis ikke vi pædagoger ikke bliver hørt i forhold til, hvordan denne viden skal og kan anvendes i praksis? Det er trods alt os som har ekspertisen.

Kommentarer