At være en kolbøtte eller at slå en koldbøtte… that is the question!

Det er fantastisk at være pædagog i en daginstitution.
Og når implementering af viden virker… så giver pædagogisk arbejde mening….i stor stil.
F.eks. var det vildt revolutionerende for mig, da jeg fandt ud af, hvor stor betydning det har at arbejde systematisk med børns sansemotorik.
Jeg er helhedstænkende, og som pædagog skal jeg hele tiden arbejde med barnets alsidige personlige udvikling.
Men noget er grundlæggende – fundamentalt for al videre styring, trivsel og udvikling…… nemlig sansemotorikken.
Først lidt teori fra sansemotorik.net:
Citat start:
”Sansemotorik fortæller din krop, hvad den skal gøre!
Sansemotorik er bearbejdning af alle påvirkninger der rammer kroppen, som fortolkes, samles til en helhed og sendes rundt i kroppen med et svar til bevægelse/reaktion”
Hjernen består af flere dele:
Den nederste hjernedel sidder i forlængelse af rygsøjlen. Her samles alle sanseindtrykkene fra kroppen.
De bearbejdes og sendes videre til de andre hjernedele så kroppen kan få svar. Dette kaldes også sanseintegration.
Hvis denne del af hjernen ikke sorterer rigtigt, bliver der sendt forkerte informationer ud i kroppen.
Kroppen vil derfor ikke kunne fungere som forventet, til stor frustration for både barnet eller teenageren og deres omgivelser”.
Citat slut.
Men hvordan viser sansemotoriske udfordringer hos børn sig i praksis?
Jeg er sikker på, du kan nikke genkendende til følgende problemstilling:
”Palle er 3 år og er lige begyndt i børnehave. Palle har ligesom myrer i kroppen. Han kan ikke sidde stille. Når de andre børn kommer for tæt på, så slår eller skubber han. Det giver ham mange konflikter. Der må handles. På p-mødet taler vi om, hvordan vi bedst kan hjælpe Palle”
Palle har brug for tydelige og rammesættende voksne, der er nærværende, anerkendende og på forkant. Jep…. Men han har først og fremmest brug for hjælp til at få styr på sansemotorikken.
En samtale med Palles forældre giver en del af forklaringen på, hvorfor Palle har brug for hjælp. Palle har ikke ligget ret meget på maven, han kunne ikke lide det! Og Palle har haft en del væske på ørerne…
Så nu er det om at smøge de pædagogiske ærmer op.
Allerede næste dag er Palle med i den gruppe af børn, der dagligt arbejder med motorik. I praksis betyder det, at Palle hver dag, når vi er kommet ud om formiddagen, skal lave en række forskellige motoriske øvelser.
Han skal bla. trille, tippes henover en stor tønde, lave kolbøtter og gå på forskelligt kuperet terræn. Palle kommer også med på ”massageholdet”, der hver dag efter frokost får massage.
Palles forældre bakker op.
Derhjemme sætter de også systematisk ind, med motoriske øvelser to gange om dagen, gåture op og ned ad bakker, ture i svømmehallen osv.
Allerede en uge efter vi er gået i gang, kan vi se en mærkbar ændring i Palles adfærd. Han kan sidde stille i længere tid og antallet af konflikter med de andre børn er kraftigt aftagende.
Og Palle er ikke den eneste!
Rigtig god dag til dig…

Kommentarer