Godmorgenvold

Denne morgen, kl. 7, da jeg låser mig ind på mit arbejde, står min kollega Helle og tuder, der er råben i baggrunden, hun roder med noget medicin men kaster opgivende et medicinbæger i gulvet, begraver sit ansigt i sine håndflader og overgiver sig modvilligt til sin egen gråd.

Helle, jeg og 6 andre kollegaer, er ansat til at passe Torben, en udreagerende autist/ocd-ramt beboer, på et af kommunens bosteder for psykisk handikappede. Men Helle burde ikke være på arbejde nu, det som bør foregå på dette tidspunkt er at min kollega Iben og jeg skal overtage Torben fra de to nattevagter som har fri om 15 minutter.

De to nattevagter er optaget af at fastholde Torben som de har presset ned i gulvet, han er lagt på maven, han er rød i hovedet og stønner kraftigt. Det er farligt at presse folks bryst ned i gulvet, det er sket at handikappede er omkommet i sådanne situationer på grund af iltmangel, men jeg ved at det, med Torben, er eneste mulighed hvis man kun er to personaler om at fastholde.

Den ene nattevagt er meget stor og muskeltrænet, han fører nu Torben ind på sit værelse, den anden vender sig imod mig for at forklare situationen. De to nattevagter er overraskede over Torbens styrke, kl. 6 har de ønsket at give Torben PN-medicin, men da de ikke kunne finde det frem, ringede de i vrede til den personale der stod som medicinansvarlig og råbte til hende at hun skulle møde op og låse medicinen ud før Torben smadrede alt.  Medicinen viste sig at stå hvor den skulle, de har undskyldt til Helle, de har fri, skal hjem og sove og det burde Helle egentlig også. Ifølge reglerne skal der skrives og mailes magtanvendelsesindberetninger før man forlader arbejdspladsen.

Torben kræver indtrængende min opmærksomhed, han vil ”til skema”, hvilket betyder at dagen med sit strukturerede program skal starte. Det er det han har villet siden han stod op kl. 04, have struktur, det får han, jeg opsætter piktogrammer på hans tavle som viser strukturen for hans morgen, jeg ville ønske at jeg kunne gå ud til Helle, men jeg må blive hos Torben.

Helle er nyuddannet sygeplejerske, hun har beholdt dette medhjælperjob fordi hun endnu ikke har fundet et sygeplejerskejob. Jeg tror at hun oplever et nederlag når det ser ud som om at hun på trods af sin uddannelse, end ikke formåede at optælle medicin, jeg ved at hun ikke får noget tillæg til sin medhjælperløn selvom hun nu har en mellemlang uddannelse.

Da jeg får tid, er Helle gået. Jeg håber at hun får holdt sin fridag

Den ene nattevagt ringer til mig da han vågner kl 14, han er også medhjælper og mener at man skal vise Torben hvem der bestemmer men han blev overrasket over at Torben var så stærk. Der bruges ikke uddannet personale om natten pga. prisen.

PN-medicin ville ikke havde haft en virkning alligevel, Den skal i Torbens tilfælde gives i latentperioden og har ikke en effekt når hans indre kaos først har overtaget

Jeg selv, jeg er pædagog og jeg har lært at autister bliver angste når de ikke kan se strukturen.

Resten af vagten forløber uden vold.

Kommentarer