V-LA-K-DF laver skolepolitisk udspil uden pædagogerne

Sidst i marts blev der lanceret et  skolepolitisk udspil fra Venstre, Liberal Alliance, Konservativ og Dansk Folkeparti i Aalborg.  Udspillet belyser nogle interessante vinkler, men fordi pædagogerne kun nævnes tilfældigt en enkelt gang, udviskes den pædagogiske profession, og det finder vi – som pædagoger i skolen – både bekymrende og frustrerende.

Som pædagoger i skolen brænder vi for vores arbejde. Vi elsker at være en vigtig brik i elevernes hverdag. En brik der i samspil med lærere og andre professioner, skaber balance og mening i folkeskolen.

Eleverne møder os hver dag med deres skønne personlighed og alt det de har med sig hjemmefra, fra frikvarteret, fra sporten, fra timerne og fra fritidstilbuddene. De møder os som gennemgående voksne der bygger broer mellem deres forskellige arenaer. Og vi ser eleverne for de relationelle og kreative væsner de er. Vi ser det hele; både smilet og tåren, successen og konflikten. Vi ser relationen i første række, fordi det er dét vi kan. Vi kan skabe trivsel Qua vores uddannelse, og den understøttende undervisning har givet os et helt særligt rum til at gøre det i.

Vores lærer-kollegaer er virkelig dygtige og vi bukker os i støvet for alt det de kan og gør for deres elever. De kan noget, som vi ikke kan og vi kan noget, som de ikke kan. Det er derfor at samspillet mellem lærere og pædagoger er så vigtigt. Det er i samspillet at magien opstår. En magi med tryllestøv, som drysses ned over eleverne i en skoledag hvor lærernes faglige elementer og grundlæggende kendskab til eleverne, blandes med pædagogernes brobygning, sociale fokus og ligeså; grundlæggende kendskab til eleverne. Tryllestøv der fra lærernes hånd drysses med et fokus på at se individuelle undervisningsbehov, og forene disse i samme rum. Tryllestøv der fra pædagogerne hånd drysses med et fokus på at se individuelle trivselsbehov og forene disse i samme rum. Og når hver faggruppe drysser sit tryllestøv, så opstår magien og det hele menneske dannes hele vejen op gennem folkeskolen.

Men hvorfor negligeres dette magiske samarbejde så af politikkerne?

I dag skal alting helst kunne måles og vejes. Og hvordan nedskriver man helt konkret, hvad en pædagog skal gøre for at sikre at eleverne trives og dannes bedst muligt? Det kan være svært, for det er situations- og kontekstbestemt. Det handler om, hvilken elev du holder i hånden, det handler om situationen, om følelserne og om behovet hos eleven og alt dette er forskellig fra dag til dag.

Måske er det derfor pædagogernes rolle i skolen ikke er nævnt i det nye udspil? Det er svært at sætte ord på, hvad pædagoger helt konkret gør, for det handler meget om pædagogens evne til at sætte sig ind i elevens behov, følelser, personlighed og kompetencer. Det kræver noget særligt og hvordan skal det nedskrives i en skolepolitik? Men som pædagoger i skolen dokumenterer vi også vores arbejde. Og vi kan give eksempler på hvad pædagogerne rolle i skolen er. Derfor kunne det være interessant at samle pædagoger fra flere klassetrin på et stormøde med politikere. Her kunne der spørges ind til og lyttes til pædagogers fortællinger om hverdagens arbejde med eleverne i folkeskolen. I et samarbejde kunne det lykkes at få nedskrevet formålet med pædagogernes arbejde i folkeskolen. I et samarbejde kunne Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Dansk folkeparti og pædagoger i skolen give pædagogerne en betydningsfuld plads i det skolepolitiske udspil. Så hvornår kan I? For vi er klar.

Kommentarer