Når min leder ringer på min første sygedag, for at spørge hvornår jeg kommer tilbage på arbejde

Familie- og beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg kontrollerer medarbejderne i stedet for at udvise forståelse og omsorg, når de udsteder >>God håndtering af sygefravær 1-5-15<<.

IMG_0534Influenzaen havde ramt mig. Derfor skrev jeg til min arbejdsplads og meldte mig syg inden kl. 7 – som aftalt. Så snart jeg havde skrevet, begravede jeg mig under dynen igen. Jeg havde forfærdelig ondt i min krop. Jeg havde hovedpine, jeg havde feber og jeg havde brug for ro. Jeg brugte hele dagen under dynen, og jrg stod kun op for at hente et tørt stykke knækbrød og noget vand. Ellers sov jeg. Dagen efter havde jeg fået det lidt bedre, så jeg slæbte mig ned i sofaen, med tanken om at det måske kunne hjælpe at komme lidt op – uden held. Igen sov jeg det meste af dagen væk. Men jeg vidste også at den eneste vej frem var ro, ro og ro. Jeg skulle jo nok blive rask når først virusen havde forladt min krop. Og jeg blev rask. På femtedagen sov jeg formiddagen væk, men efter at have været oppe et par timer, kunne jeg skrive til min leder, at jeg havde fået det godt nok til at komme på arbejde den efterfølgende dag.

Indtil nu har jeg kunnet pleje mig selv med en masse ro når jeg har været syg. Men den tid er slut. For i Aalborg kommune har man vedtaget at medarbejderne under Familie- og beskæftigelsesforvaltningen skal have løbende kontakt med deres nærmeste leder under sygdom. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune kalder det >>god håndtering<< og >>systematisk opfølgning<<, for at >>styrke indsatsen før, under og efter sygdommen<<.
Lederne i Aalborg skal ringe til medarbejderne på 1., 5. og 15. sygedag, hvor de skal stille en række forudbestemte spørgsmål. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen skriver i deres folder >>God håndtering af sygefravær 1-5-15<< at de fra første sygedag ønsker at >>give dig (j.f. medarbejderen) de bedste betingelser for at slappe af. Tillid, tryghed og anerkendelse er af stor betydning for at bevare den gode kontakt<<. Nu sidder jeg så, og har tabt kæben i bare forbløffelse og forargelse. For siden hvornår har det været afslappende at skulle mande sig op under sin sygdom og tale med sin leder om >>hvordan det går<< – >>om der er noget ens leder kan hjælpe med<<  og >>anslået varighed af sygdommen.<< Personligt finder jeg det meget stressende at skulle have så meget kontakt til min arbejdsplads og min ledelse under sygdom. Hvornår skal jeg få min ro, ro og ro?

Det undrer mig i allerhøjeste grad, at Aalborg Kommune overhovedet har overvejet denne løsning for deres medarbejdere. Og det undrer mig i allerhøjeste grad at man fra Aalborg Kommunes side ønsker at behandle sine medarbejdere på denne måde – for ønsker kommunen virkelig at medvirke til at stresse sine medarbejdere? Hvis ikke, så vil jeg på det kraftigste anbefale Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, at trække deres 1-5-15 model tilbage, og i stedet kigge på medarbejdernes arbejdsforhold. Kig lidt på de arbejdsopgaver medarbejderne har, og overvej så om der måske er en sammenhæng mellem for mange opgaver og sygdom. En anden simpel forklaring på sygdomsstatistikken er også at man som medarbejder under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har rigtig meget kontakt med rigtig mange mennesker hver dag. Og når mange mennesker er sammen, så sker det rent faktisk at der opstår sygdom – og at den smitter.

Derfor – drop den overdrevne kontrol og indfør en faktisk omsorg for medarbejderne hvor de får lov at være syge, når de er syge.

Kommentarer