De store børn må klare sig selv

Vi ved godt, at de små børn har brug for ekstra hjælp i skolen. Men det har eleverne på mellemtrinnet også. De befinder sig i en fase i deres liv, som virkelig er turbulent for dem. De er præ-teenagere, har mange følelser og tanker og det sociale betyder rigtig meget. De har i lige så høj grad brug for støtte, som elever i indskolingen. Som skolepædagog kan jeg støtte dem, fordi jeg ikke har en fag-faglig agenda som læreren har. Det er svært for eleverne at finde ro efter frikvarteret og når timen starter, giver det mening, at jeg tager mig af de elever, som har brug for det, mens læreren fokuserer på at starte undervisningen.

Liam er en dreng på 11 år. Hans øjne lyser af livsmod og det gør ham kæk på den gode måde. Han er en dejlig dreng. Liam synes bare, det er svært at følge med i timerne, så han kommer ofte til at forstyrre de andre i klassen, og han får derfor en del irettesættelser. Jeg kan se, at Liam mister lidt af sin læringslyst og tro på sig selv for hver irettesættelse han får. Det vil jeg gøre noget ved!

I skoletimerne er jeg dér, hvor det giver mening. Liam har brug for mig. Jeg lægger altid en hånd på hans skulder og spørger om det er svært lige nu og om han har brug for at jeg hjælper. Jeg kan mærke at han falder til ro og får lyst til at prøve de svære opgaver. Han får lavet noget og min støtte har givet ham mulighed for, at være med i stedet for at være dén, som forstyrrer og ikke er med. Men jeg har ikke skoletimer nok til, at jeg kan være der for ham hver dag.

Jeg kan mærke min frustration vokse. For jeg brænder for at være der for eleverne i skolen. Jeg bliver ked af at Liams lyst til at gå i skole skal frarøves ham, fordi lommeregneren siger at der ikke kan afsættes skoletimer nok til, at jeg kan være støtte i klassen. Jeg arbejder sammen med de dygtigste lærere, som kæmper en brav kamp for, at eleverne skal have den bedste undervisning og blive så dygtige som de kan. Men de er ikke blæksprutter, og vi kommer ikke udenom, at der er helt almindelige børn i klasserne, som virkelig har brug for støtte. En støtte som jeg, som skolepædagog, kan give dem, mens den dygtige og kompetente lærer varetager den faglige undervisning uden at blive afbrudt.

I folkeskolelovens formålsparagraf står der bl.a. at folkeskolen skal give eleverne lyst til at lære mere og at rammerne skal skabe virkelyst.

I Statusredegørelsen for folkeskolens udvikling for skoleåret 2015/2016 viser tallene for Støtte og inspiration i undervisningen, at denne scorer lavest ift. andre trivselsindikatorer. Det skal vi gøre noget ved! Jeg vil være med til at hjælpe Liam og andre elever til at få lysten til læring tilbage igen. Give dem virkelyst og en tro på sig selv.

Jeg er skolepædagog og jeg brænder for det! Jeg kan gøre en forskel ved at skrive dette blogindlæg og gøre opmærksom på forholdene omkring en pædagogs skoletimer. Jeg er med i klasserne 8 skoletimer om ugen og det er langt fra nok! Eleverne har brug for mere støtte. Hvis politikerne ønsker at vi skal skabe hele skoleelever, der er i trivsel, så er det vigtigt at der bliver afsat flere skoletimer til pædagogerne på mellemtrinnet. Det skal gøres nu, inden Liam mister sin lyst til at lære og lyst til at gå i skole!

Kommentarer