Centralt bestemte læringsmål – Kejserens nye klæder?

Centralt bestemte læringsmål for børn fra 0-6 år – Er det ”kejserens nye klæder?”

Tanker fra en bekymret pædagog.

Jeg kan forstå på vores formand Elisa Bergmann, at vi skal være nysgerrige på, hvad Ellen Trane Nørby og co. vil med de centralt fastsatte mål.

Jeg er så nysgerrig, at jeg sprænges!

Jeg tænker, et øget fokus på aldersgruppen er positivt og på høje tid, hvis vi skal tage tidlig indsats alvorlig, og børnene skal klare sig i folkeskolen og videre i livet.

Men jeg er også dybt bekymret! Er centralt bestemte mål ikke blot ”Kejserens nye klæder”? Jeg arbejder, jo allerede ud fra læringsmål – hver eneste dag, men det er rigtigt nok mål, jeg selv har været med til at udforme, så de giver mening i dagligdagen.

Udfordringen ligger for mig at se ikke i at udarbejde fælles mål, men derimod i at udføre målene i praksis. Jeg kunne ønske mig, at bøtten blev vendt på hovedet.

Så her er en gave fra mig til jer – en pædagogisk tretrinsraket, der virker, hvis I tør tænde lunten? Indstil raketten, så den peger mod kerneydelse i praksis.

Der er brug for:

  1. 1. AT STILLE KRAV TIL KOMMUNERNE om, at få ryddet op i tåbelige sagsgange og alt i de alt for mange og for dårlige ledelseslag. Så ressourcerne – både menneskelige og økonomiske placeres, hvor de er direkte med til at skabe helhedsorienterede grundkulturer med fokus på mentalisering, autentiske pædagoger, relationsarbejde og leg! Forskning peger på, det er det, der skal til. Jeg er enig!
  2. AT SIKRE PÆDAGOGFAGLIG LEDELSE PÅ KERNEYDELSEN: Ændringer/tilføjelser i serviceloven, der sikrer pædagogfaglig ledelse på kerneydelsen. Det vil sige, der er brug for ledere, der selv er dygtige pædagoger, så de kan vise vejen frem i dagligdagen. Lad HKere varetage al administrativt arbejde, der ikke er knyttet til dagligdagen. En pædagogfaglig leder skal mindst være 30 timer i praksis om ugen. Det er nødvendigt for at arbejde seriøst med pædagogisk tilgang, struktur, systematik, arbejdsmiljø og UDLÆRING!
  3. AT SIKRE UDLÆRING: I skal lovgive om udlæring Vi skal udlære det, vi har indlært – altså anvende den kæmpe portion viden, vi allerede har inden for pædagogik, psykologi, neurologi, motorik osv. Tænk bare, hvor stor viden vi har om, hvordan børns hjerner udvikler sig… og på trods af det, kan man stadig høre utallige pædagoger udbryde “hvor mange gange har jeg sagt, du ikke må slå”! Uden nysgerrighed, uden vejledning, uden at give barnet muligheder. Eller tænk bare, hvor meget vi ved om vigtigheden af, at børn har en stærk grundmotorik, og på trods af det tumler folkeskolen i vid udstrækning med børn med vanskeligheder, der er i direkte sammenhæng med mangel på sansemotorisk integration! Hvad er grunden til, der ikke er blevet arbejdet systematisk med det i de daginstitutioner børnene kommer fra? Fordi der er brug for udlæring!

Lad mig et øjeblik være drengen, der fik øje på kejserens underhylere… Grib til meningsfuld handling. Der er mange muligheder – men handlingen skal foregå i praksis – Ikke blot i nye læringsmål eller i andre visionære luftkasteller.

Når så raketten er fyret af, skal daginstitutionsområdet tildeles en røvfuld ressourcer både økonomisk og i kraft af praksisstærke pædagoger- så skal I bare se løjer….

Venlig hilsen

Trine Boel Nielsen

 

Kommentarer