Bedre normeringer nu.

image

Åbent brev til folketingets partier.

Det nationale forskningscenter for velfærd, SFI, påpegede i 2014 at normeringen i daginstitutioner for vores børns trivsel og udviklingsmuligheder i høj grad hænger sammen med denne og betydningen for at kunne bryde den sociale negative arv. Kort sagt: Jo flere voksne – jo bedre kvalitet af det pædagogiske udførte arbejde! Det handler især om bedre tid til det enkelte barn, nærvær og omsorg, læring og trøst, men også om bedre tid til planlægning, til de didaktiske og metodiske overvejelser i forhold til arbejdet og ikke mindst: i forhold til forældresamarbejdet som er af vital betydning specielt for de børn som af den ene eller anden grund mistrives.

I perioden fra 2007-2013 faldt antallet af ”omsorgshænder” i daginstitutioner med godt 12 % på Fyn, svarende til hele 685 fuldtidsstillinger blandt personalet. Og dette er desværre et billede som gør sig gældende over hele landet. Med meget få undtagelser! Ikke alene står det i skærende kontrast til den viden vi har på området, men skriger også mod himlen i forhold til de negative konsekvenser det har for de ansattes arbejdsmiljø i landets daginstitutioner.

Arbejdsopgaverne er nemlig i samme periode steget støt i form af krav om kvalitetsmålinger, sikring af børns sproglige udvikling, nye og udvidede krav til læring, tidligere skolestart, sund og alsidig kost, mere motion og meget meget mere.

Mængden af papirarbejde, pædagogiske møder, ovenfra kommende kurser (med mødepligt) mv. steg også i en sådan grad at flere og flere personaler måtte og må bukke under for det voksende arbejdspres. Det med flere sygedage til følge, følelsen af ikke at slå til, stress og langt, langt mindre arbejdsglæde.

Så nu er det jeg spørger:

Hvorfor vil man fra politisk hold ikke gøre noget ved det – og lovgive om minimumsnormeringer nu? Det er sund fornuft og vil helt sikker gavne såvel børnene som de ansatte på området – og skabe langt mere livskvalitet som hele – for alle. Men ikke mindst: For de børn som har det svært – og mistrives.

Og vil helt givet have en positiv effekt på de kommunale budgetter.

KOM NU – sæt i gang.

Det kan kun gå for langsomt!

Kommentarer