Kan selv? Vil selv? Skal selv!!

Verden uden for døren er hvid af sne. Snefnuggene daler fortsat ned fra himlen. Det er koldt. På legepladsen er der stille lidt endnu.. Til gengæld er der et mylder af glade børn i garderoben, der kæmper for at komme i trøjer, flyverdragter, huer, halsedisser, vanter og støvler! Alle vil være den første til at sætte fodspor i den nyfaldne sne, så med stor begejstring bliver garderoben indtaget. Udgangspunktet er godt – motiverede børn der glæder sig til at mærke sneen under fødderne, få vind i kinderne og trille ned af den snebelagte bakke sammen med de andre børn og voksne.

Pludselig ændrer stemningen sig. Børnene går fra at være motiverede til at være lettere opgivende og irritable. Den første udfordring har mødt dem! Jeg forstår deres frustration – flyverdragten flyver ikke af sig selv ned fra knagen! Men ikke nok med det – den flyver heller ikke på af sig selv! Heldigvis er scenariet ikke nyt for mig. Flyverdragten flyver aldrig på af sig selv her i børnehaven. Mon det sker i nogle hjem..? Jeg smiler ved tanken om den flyvende flyverdragt, men mærker samtidig en snært af irritation på børnenes vegne.. Det lykkedes mig at hjælpe alle børnene med at hjælpe sig selv, og da vi når ud på legepladsen, er det desværre stoppet med at sne.

Trods strabadserne i garderoben har alle børnene en skønherlig tur i den bløde sne, og med glimt i øjnene og røde kinder bevæger vi os tilbage til garderoben. Igen opstår der et stemningsskift hos børnene. Opgivende sætter de sig ned. De ved godt, at de heller ikke nu vil opleve flyvende flyverdragter!

Da alle børnene endelig er kommet af med vintertøjet, er tiden så fremskreden, at jeg prioriterer madpakkerne fremfor oprydning i garderoben, hvor flyverdragterne er endt i en stor uorden midt på garderobegulvet.

Hvor ville min dag være dejlig nem, hvis flyverdragterne også kunne flyve i børnehaven – så hvorfor giver jeg dog ikke bare børnene tøj på, og rydder op efter dem i garderoben?! Det ville helt sikkert afføde flere glade børn her og nu, og helt sikkert også flere glade forældre, hvis flyverdragterne fløj tilbage på rette plads. Alligevel ønsker jeg ikke sådan et scenarie hverken for mig selv eller for børnene, for hvordan skal børnene så nogensinde lære selv at tage tøjet af og på?! Desuden kan begejstringen hos det enkelte barn, der pludselig en dag mestrer det at tage tøjet af og på, overskygge selv den mest tryggede stemning i garderoben. Og når børnene på eget initiativ selv hænger deres tøj på plads, er glæden større, end den frustration jeg oplever, når forældrene meget bestemt gang på gang gør mig opmærksom på rod i garderoben og manglende vanter!

Når velmenende forældre og fortravlede pædagoger fratager børn retten til selv at tage tøj af og på, fratager de samtidig børnene en enestående mulighed for at styrke egne kompetencer i forhold til den generelle udvikling.

Mit fokus er og vil altid være børnene, deres trivsel og udviklingspotentiale. Jeg vil ikke bruge min tid sammen med børnene på at fortsætte forældrenes meget velmenende men også meget høje serviceniveau. Jeg vil såvidt det overhovedet er muligt ikke lade travlheden i min hverdag komme i vejen for børnenes selvhjulpenhed og selvstændighed. Min mission er glade børn, der trives, men også udvikles! Et børneliv med alderssvarende udfordringer og mestring af samme, for også dette er med til at udgøre den samlede kvalitet af den pædagogiske praksis!

Vi voksne omkring børnene må forstå forskellen på omsorg og misforstået omsorg! Som pædagog ved jeg, hvad jeg taler om, når jeg opfordrer og motiverer børn til en mestring af det enkelte barns nærmeste udviklingszone. Når jeg formår det samtidig med, at jeg også formår at tage højde for barnets individuelle behov i den givne situation, så yder jeg omsorg, og så er jeg glad og stolt over mit vigtige hverv som pædagog! Hvis jeg i modsætning til dette ukritisk gør ting for børnene, som de sagtens selv kan, så mener jeg, at der i den grad er tale om misforstået omsorg og en uønsket bjørnetjeneste!

Vi pædagoger og forældre skal hjælpe børnene med at hjælpe sig selv!

Kommentarer