Skibet er ladet med

Skibet er ladet med

–      Gør vi det, vi tror vi gør?

Vores fag er et gammelt fag, som kloge mennesker har tænkt tanker om i flere hundrede år. Der er skrevet tykke bøger om at barnets udvikling skal understøttes allerede fra spæd.

Derfor har man engang besluttet at uddanne de mennesker som skal drage omsorg for vores børn og sårbare unge og voksne. Fordi Danmark er et ansvarligt samfund, som vil sine borgere og landets udvikling det bedste. Fordi Danmark, ønsker at udvikle sunde ansvarsbevidste hele mennesker, som er i stand til at mestre livet med alle dets udfordringer og glæder, som har mod til at forfølge sine drømme og ambitioner.  Den udvikling begynder fra spæd og skal hele tiden understøttes og skubbes til.

Som jeg ser det, beror hele vores fag på, hvilke værdier Danmark gerne vil bryste sig af som land. Jeg hører en indre stemme fortælle mig at de værdier er: demokrati, velfærd, livskvalitet, medmenneskelighed ytringsfrihed og udvikling. Udvikling fordi vi skal opretholde vores berettigelse som et rigt land, bevise at vi er et klogt og venligt land, som skal have indflydelse og som andre kan lære noget af.  For at beholde vores plads på landkortet. Demokrati og ytringsfrihed fordi vi tror på at hvert enkelt menneske kan bidrage med noget og skal høres. Velfærd, livskvalitet og medmenneskelighed fordi vi respekterer hinanden og véd at hvis man skal have kræfter til og mulighed for at deltage ligeværdigt, skal man have et sundt liv med overskud i lasten.

Vi et land, som yder kunststøtte. Det betyder, for mig, et land som værdsætter ånd, kreativitet, intellektualitet, ret til at udtrykke sig nuanceret.

At opretholde dette værdisæt, kræver at alle der kan, tager ansvar. Vi, som faggruppe, tager i allerhøjeste grad det ansvar på os.

Jeg er pædagog fordi jeg brænder for at se mennesket udvikle sig og ikke mindst, men allermest, fordi jeg mener at alle mennesker fortjener at få mulighed for et rigt og indholdsrigt liv, som de selv er i stand til at have indflydelse på.

Danmark er, som så mange andre lande, i en økonomisk krise. Måske er det ikke helt gået op for os, hvor alvorligt det står til? Jeg er helt med på at alle må yde noget ekstra. Der skal skæres en hæl og klippes en tå, for at få enderne til at nå sammen. Det skal vores fag også. Pointen, som jeg synes man skal høre i vores argumentation for færre besparelser på det pædagogfaglige område, er, at forringer vi mulighederne for at skabe kvalitet netop her, forringer vi mulighederne for at Danmark bliver ved med at være fyldt med arbejdsdygtige ambitiøse mennesker. Måske skyder vi os selv i foden, hvis Danmark ikke holder fast og ser sig selv i et retrospektivt lys: Husker på hvad det er, der har gjort og gør Danmark til et stærkt land. Jeg har et håb om, at de der sidder ved roret og skal navigere det skib som vi alle er om bord på også, ligesom vi  i vores fag, bruger værdisæt som evaluerings værktøj:

Gør vi det vi tror vi gør?

Hvis man i stedet søgte at øge kvaliteten med realistiske ressourcer og kvalitetssikringsværktøjer, i stedet for at effektivisere økonomisk, på daginstitutionsområdet, så ville man sandsynligvis i endnu højere grad end nu, se børn blive sendt videre til skolen med et ekstra skud selvtillid, selvværd, mod og integritet. De kompetencer det kræver, at blive til et voksent menneske der tør have ambitioner, gribe chancerne i livet og udnytte dem med kløgt.

– Måske er det fremsatte værdisæt, blot min naive betragtning om, hvilken type land jeg gerne vil leve i?

 

 

Kommentarer