Inklusion – hvem sidder med aben?

Inklusion handler om, at det enkelte barn er i stand til at se sig selv som en del af et socialt fællesskab.

Når vi i pædagogisk regi diskuterer og udfører inkluderende arbejde, oplever jeg, en tendens til at et stort fokus er sat på det enkelte barn, der har brug for hjælp til at blive inkluderet.  Jo, det skal der bestemt også være – men hallo!

Hvordan står det til med fællesskabet? Hvad er det, det enkelte barn skal være en del af? Er fællesskabet rent faktisk stærkt nok til at inkludere noget som helst?

I mit arbejde som pædagog oplever jeg ofte bekymrede og frustrerede forældre, der ikke ved, hvad de skal stille op, hvis deres barn har været i en konflikt, er blevet bidt, slået, sparket eller lignende. Og ja, det er dybt problematisk, når en gruppe børn i en børnehave eller en skoleklasse har en eller to drenge, der ofte udviser aggressiv adfærd – og der skal gøres noget ved det. Ja! – Men! Aben sidder ikke på en skulder. Ansvaret – det er fælles!

Pædagoger og lærere kan spørge sig selv, hvordan det går i gruppen/ klassen som helhed. Er der generelt en god kultur i gruppen? Hvis ikke, så er det et godt sted at starte, hvis nogen skal inkluderes. Hvordan? Ved at de voksne tager ansvar. Pædagoger og lærere skal være gode og tydelige gruppeledere. Og nej, det er ikke nok at kunne skabe ro. Roen skal fyldes ud med noget. Så pædagog og lærer, hvad er din passion? Det er den, du skal have i spil.

Ledere kan spørge sig selv, om de har medarbejdere ansat, der magter gruppeledelse? Hvis ikke, ja, så er det ledelsens opgave, at finde ud af om medarbejderne kan arbejde frem mod det. Eller om der muligvis skal andre boller på suppen.

Forældre kan spørge sig selv. Er jeg et rummeligt menneske? Har jeg nogensinde inviteret de drenge, der slår med hjem? Inviterer jeg kun min datters allerbedste venner med hjem, når hun har fødselsdag? Taler jeg med voksne, der har andre værdier end mig selv? Hvordan reagerer jeg, hvis mit barn er blevet slået?

Kom nu. Lad os – forældre og pædagoger, lærere og ledere arbejde sammen om at gøre fællesskaberne rundt omkring i skoler og i dagtilbud så stærke, at de kan bære at inkludere andre.

Du tror måske jeg lyver, men jeg ved, det kan lade sig gøre! Så uanset om du sidder en lille eller en stor abe på din skulder, så kom i gang – ryst den af!

 

Kommentarer