Hvorfor har vi brug for pædagoger?

Pædagoger er vigtige for at sikre børns udvikling og læring.

En pædagog står og pusler et barn, hun har øjenkontakt med barnet og udviser nærvær, ved at kigge og have hendes opmærksomhed rettet mod barnet, og omsorg, når hun pusler barnet og aer ham på kinden. To meget vigtige ting, for her får barnet mulighed for at føle sig tryg. Først i det trygge samvær får barnet mulighed for at udvikle sig. Barnet og pædagogen har en god kontakt, og pædagogen siger mens hun peger på barnets næse “Der er Jens næse”, Jens smiler og legen fortsætter.

Dette er et af de læringsrum, som finder sted i alle vuggestuer ved bleskift, men som ikke er planlagt og dokumenteret. Man behøver jo ikke lave en aktivitet som rytmik, før der forekommer læring. Læring sker også i hverdagssituationerne med børnene. Det gør mig vred, at pædagogerne ikke bliver anset som de professionelle på deres område, og at pædagoger er de sidste, der bliver hørt i forbindelse med kritik af deres arbejdsområde. Vi har ikke ressourcerne til at stable aktiviteter på benene om eftermiddagen.

Men selvom vi havde flere pædagoger til rådighed, er jeg ikke sikker på, at det var aktiviteterne, vi ville prioritere. Personligt ville jeg hellere prioritere mere tid til det enkelte barn på puslebordet, og få den vigtige ‘en til en’ kontakt, muligheden for at tale med barnet og for at dække de behov, det enkelt barn har, der er ikke to børn, der er ens. Som pædagog ved jeg, hvor vigtigt nærværet er for læring, og at ikke alle børn lærer lige meget i de planlagte aktiviteter. Læring er mange ting, og er ikke 100 % dokumenterbart.

Hvis læringen, eksempelvis ved puslebordet, skulle dokumenteres, skulle hver pædagog have et afkrydsningsskema med sig hver gang, for at kunne krydse af om man nu har ‘husket at lære’ barnet om kroppen i dag. Hvilket ville betyde, at nærværet fra barnet forsvandt til fordel for, at andre kunne ‘holde øje’ med, hvad vi som pædagoger laver. Men som pædagog er vi meget mere end planlagte aktiviteter, vi har øje for det enkelte barns udvikling og trivsel, og udgangspunktet i det enkelte barns behov. Vi har brug for pædagoger, fordi pædagoger kan se læring i hverdagssituationer, og kan fange børnene i deres interesser og tilgodese deres behov, samtidig ved vi, hvad nærvær betyder for barnet.

Kommentarer