Mørkemænd – og –kvinder – vinder frem!

Klag - hvis du tør....John Mogensen har heldigvis og med rette – i mine øjne – fået en rennæsance med sangen ”Der Er Noget Galt I Danmark.” For: Der er i høj grad ”noget skævt i toppen, noget, der trænges til at skiftes ud!” Nemlig: Mørkemenneskerne med deres behov for styring og kontrol – magtliderlige mennesker for hvem intet kan stå mål med følelsen af dette – og som ingen midler skyr på deres vej (op) for at leve op til deres chefers overordnede mål! Målbarhed og profit. Intet andet tæller. For ellers er det ud! ”Samarbejdsproblemer” – eller hvad man nu kan finde på at kalde det!

Så er banen vist kridtet op!

Forbudt!

Jeg har i en årrække følt det på egen krop! Hele forvaltningssystemet er ligesom blevet vendt rundt – på hovedet – og hvor man før vægtede de mere bløde værdier så som tolerance, plads til forskellighed og fejl, medindflydelse og respekt for hinandens integritet og kunnen, er dette nu afløst af ensrettede virksomhedsplaner, kontrolskemaer i alverdens afskygninger, kontrollerede dialogmøder og rammesættende dogmer for al menneskelig adfærd! Ve den, institution som person – især leder, der bryder ud fra normen, er anderledes og tør stå ved det! Det er der ikke plads til – det gør man bare ikke! Det er forbudt. Og hele sproget omkring en er da også rettet ind på at man som ansat bliver i geleddet – og kender sin plads! Rasmus Willig giver flere eksempler på det i sin bog, ”Umyndiggørelse.”

Konformitet og ensretning derimod – og alt hvad der er målbart – er godt! Janteloven trives i bedste velgående – og det herskende mantra synes at være (læs: er): ”Du skal ikke tro, at du er noget.” Det er også forbudt!

Alt dette står i skærende kontrast til det, jeg mener, vi som pædagoger, er sat i verden for!

Nemlig at socialisere vores børn til at blive selvstændige, selvtænkende, sociale, demokratiske og hensynsfulde mennesker, der kan tænke på andre end dem selv, være lydhøre overfor andres meninger, bøje af for det gode argument, bruge deres fantasi og være nyskabende i deres tankegang og handlinger! Til fælles bedste!

Med andre ord:

FUCK JANTELOVEN!

Kommentarer