Test – eller ej.

Pædagoger tester!

Det ikke ud fra en ”fejlfinder-kultur”, men ud fra ønsket om at byde det bedste, til det enkelte barn.

Det svarer til at gøre observationer på det enkelte barn – og børneflokken som hele -, hvilket pædagoger gør hver dag!

Der er selvfølgelig forskel på de enkelte test – og deres validitet, hvilket pædagogen er bevidst om – og tager højde for i tilrettelæggelsen/metodebrugen af denne! Og er testen ikke brugbar – kasseres den.

Det er heller ikke sådan at resultatet ”bare” tages for gode varer. Pædagogen er fagligt som sagligt kritisk overfor dette, han eller hun bruger sin sunde fornuft og inddrager sit ”hele” kendskab til barnet – og barnets livssituation som sådan. Det i et samarbejde med forældrene – som regel i form af en forældresamtale omkring barnet – og med kollegaerne.

Test er altså et yderst brugbart værktøj, når disse anvendes rigtigt – og ikke som et eviggyldigt udtryk for, hvad sandheden er.

Den har ingen patent på.

Kommentarer