Live-Blog Pædagogikkens Dag 2013 Kasper

Vi live-blogger fra Pædagogikkens Dag på UCC Sydhavnen. Følg paneldebatten: “Er pædagoger statister i fremtidens folkeskole?”
Henning Pedersen (HP), formand BUPL:
“Vi ønsker at fortælle beslutningstagerne, at pædagogerne kan spille en afgørende rolle, når der skal skabes en ny og anderledes skole.”
Stig Brostrøm (SB), professor Aarhus Uni:
”Den grundlæggende ide om at bringe pædagogers faglige kompetencer i spil med lærernes faglige kompetencer er nødvendig.”
Jan Kampmann (JK), professor RUC
”Fritidspædagogernes faglighed bliver annulleret. I stedet skal de være en slags hjælpelærere.”
Martin Fogh (MF), pædagogisk meningsdanner
”Vi kan være med til at skabe en skole hvor børnene lærer mere, trives bedre og er en del af fællesskabet.”
Margit Askevig (MA), pædagogisk meningsdanner
Vi kan formulere en fælles vision sammen med lærerne, hvor vi sammen sikrer børnenes mulighed for at udvikle sig til hele, glade og livsduelige mennesker.

 

kl. 19.45  Pernille Isaksen-Ejby, pædagogisk meningsdanner, afslutter aftenen med: Det er vigtigt at vi alle deltager i og præger samfundsdebatten – og tager stilling til “Det gode liv”.

 

kl. 19.40  Jan Hoby fra LFS mener, at SB´s vision er en utopi. Problemet i panelet er, at panelet ikke kender virkeligheden. Hvis landets kommuner investerede i skolerne, ville de ikke fyre 6.000 lærere på landsplan. Hvem skal ansættes i den nye skole? Det er sandsynligvis ikke pædagogerne. (Betina Baden)

 

kl. 19.35  JK: Skoledagen mere varieret, ja, selvfølgelig, men stadig: Det er vigtigt at skelne mellem læring og fritid….

 

kl. 19.32  HP: Hvis der ikke foregår noget nyt i de ekstra undervisningstimer, så er det da ligegyldigt….

 

kl. 19.30  MF:  Selvforvaltning er ikke godt hvis man har det skidt der hjemme…

 

kl. 19.28  SB: Der skal være tid til leg – børnenes egen leg.

 

kl.  19.20  Udfordring fra salen; findes der rum og situationer, hvor der ikke skabes læring? Ja eller nej: Samtlige paneldeltagere svarer: Nej….

 

kl. 19.14  HP: Jeg ved faktisk ikke, hvad en helhedsskole er, men det er nu heller ikke så vigtigt… Det er vigtigt, hvad vi putter ind i den…

 

kl. 19.08  MF: Det er misvisende at der er sat = mellem aktivitetstimer og pædagogtimer – og der er brug for at tænke tingene anderledes – og der kan vi som pædagoger være et friskt pust...

 

kl. 19.05  MA: Der skal opfindes et nyt ord i stedet for “skole” … Vi skal som pædagoger og lærere gøre brug af hinandens perspektiver på børnene….

 

kl.19.00  JK: Der er tale om kulturkamp, hvem har retten til at definere, hvad der er godt for børn…?

 

kl. 18.56   SB: Der kan meget vel være tale om et store-/lillesøster-forhold pædagoger og lærere imellem; da skolen og lærerne har pisset terratoriet af!

 

kl. 18.53  SB: Det handler om at skabe et bedre liv….

 

kl. 18.50  SB:  Nu bliver der mulighed for en anden balance – ikke kun: Lær – lær -lær… Der bliver mulighed for at få Dannelsesbegrebet ind igen… Drømmer om en skole som er præget af trivsel og læring… Hverdagslivet skal i højere grad inddrages i folkeskolen – og børnenes temaer er meget vigtige….

 

kl. 18.45  MF: Lærere er rigtig dygtige til at undervise – men er frustrerede over at de skal være socialpædagoger, og det er så der, vi som pædagoger kan komme ind…

 

kl. 18.40  MA: Skolereformen giver pædagogerne mulighed for at få en reel indflydelse på arbejdet i skolen – men måske chancen er forpasset… Vi vil have en skole hvor børnene udvikler sig fagligt, ja, men også socialt og personligt… Vi tænker ikke Enten-eller men Både-og….

 

kl. 18.35  MA: Fortæller om det gode samarbejde pædagoger og lærere imellem – men ser desværre også eksempler på det modsatte….

 

kl. 18.32  HP: Hent dog de gode eksempler ind fra virkeligheden; der hvor det gode samarbejde lykkes…

 

kl. 18.30  HP: Reformen er en god mulighed for at  skabe en anderledes skole – som kan skabe livsduelige mennesker, men måske rykkes balancen sådan, at børns fritid begrænses for meget…

 

kl. 18.24  HP: Pædagoger skal ikke være statister – men aktører i folkeskolen….

 

kl. 18.20   JK: Skolen skal være andet end en ramme for læring… Børn skal gøre sig sine egne erfaringer… Afprøve positioner – og deres identitet… Skal have mulighed for at forfølge egen nysgerrighed… Mærke sig selv….. Det er vigtigt at børn har mulighed for at forvalte eget liv… Legen er central – og skal ikke blandes med læring…. Pædagogen skal sikre at de børn som ikke er så læringsparate som andre, også får gavn af at gå i skole – og skal sikre at der er andre typer af rum i skolen end blot “læringsrum”….

 

kl. 18.10  Helle, pædagogisk meningsdanner, fortæller historien om Muhammed, som efter start på skole, opsøger Helle igen, for at fortælle hende, hvilken stor og god forskel hun har gjort for ham op igennem hans børnehavetid….

 

kl. 18.05  Aydin Soei (AS), Radio24/7, byder velkommen…

 

 

****************************************************************************************************************************************************

 

kl. 17.10  Vigtigst er at vi får vores faglighed ud – og får beskrevet vores virkelighed….

 

kl. 17.05  Det konkluderes ligeledes at det er vigtigt at få fortalt de gode historier som de kritiske historier!

 

kl. 17.00  Historiefortællerne lover at få deres historier ud – på papir….

 

kl. 16.55  “Inklusion må aldrig blive en spareøvelse”, er en af konklusionerne på debatten… Og  børn må aldrig komme på “tålt ophold”….

 

kl. 16.50  Inklusionstanken i kommuner kræver en bedre formidling af det pædagogiske arbejde som finder sted hver dag… Vi skal selv vise Vores Virkelighed…

 

kl. 16.45  Livlig debat – og det nævnes flere gange, at det er vigtigt med det gode forældresamarbejde – og det, at få forældre til at tage stilling til det pædagogiske arbejde…

 

kl. 16.38  “Ole” snakker da han får de rigtige udfordringer, kommer på landet og møder landmand “Niels”… Og efterhånden får han mere og mere mod på og lyst til at snakke… Og bliver accepteret i børneflokken….

 

kl. 16.35  Historien om “Ole” som ikke vil snakke – og som snart skal starte i skole…

 

kl. 16. 29  Maria er meget indadvendt og har mange problemer i forhold til hendes jævnaldrende – og ved voksenstøtte fra pædagog lykkedes det at få hende kørt godt ind i klassen…

 

kl. 16.27  Historien om Maria og hendes utryghed ved at starte i 1. klasse….

 

kl. 16.23  Børnene begynder at tage afstand fra “Liv” – de er bange for hende… Der søges støttetimer til “Liv” og fokuseres ekstra på “Liv”, som profiterer af dette – og får en normal god dag i vuggestuen….

 

kl. 16.22  “Liv” bider gentagne gange i vuggestuen – og det tager til…

 

kl. 16.18  Historien om “Liv” … “Liv” er noget af en vildbasse – og bider “Sofie” en dag i vuggestuen… “Liv” virker upåvirket af situationen…

 

kl. 16.15  Ofte ligger der tragiske historier bag – men det kan betale sig at møde mennesker, hvor de er – med tillid og respekt – og det tværfaglige samarbejde gjorde en god forskel for “Troels” og hans mor…

 

kl. 16.12  Der skal være tid til det enkelte barn – og til det gode forældresamarbejde. “Troels” skal lære at tage hensyn til andre end sig selv – og moderen skal have hjælp til at hjælpe ham…

 

kl. 16.08  4 historier fra vores virkelighed…

 

kl. 16.05  Det kan betale sig at investere. Heckmann har påvist at for hver kr. der investeres, kommer de 10-foldigt igen i form af senere besparelser på området.

 

kl. 16.00 Workshop; “Kan det betale sig at investere i pædagoger?” … Bliv klædt på til at gå i debat med økonomer og politiker omkring deres prioriteringer indenfor vores fagområde.

 

kl. 15.52  “Jeg er frustreret over ikke at have indflydelse på, hvordan jeg dokumenterer mit arbejde med børnene”

 

Citat: Rasmus Willig: “Vi bliver styret fra A til Z. det er dræbende for arbejdsglæden, og spontaniteten er helt væk.” 

 

kl 15.42  “Jeg er træt af pseudo-inklusion”

 

kl. 15.38  “Jeg er dybt frustreret over at min leder har ansat et familiemedlem og hendes bedste veninde”

 

kl. 15.30  Der skrives livligt på opslag… “Jeg er træt af undernormering”….

 

kl. 15.15  Der er 15 minutter endnu….

 

kl. 15.30  Jeg live-blogger fra “Harmestuen”. Stedet hvor det fuldt ud er tilladt at komme ud med frustrationer eller vredesudbrud – på egne eller andres vegne! 

 

kl. 14.20  Det summer af aktivitet og forventningens glæde alle vegne.

 

kl. 13.36  Vi er nu on-net på UCC Sydhavnen.

 

kl. 11.34  Sandwich og vand/kaffe.

 

kl. 10.58  Spændingen stiger – og tilmeldingerne til i aften er støt stigende.

 

kl. 10.42  Redaktionen varmer op og gennemgår teknikker mm.

 

kl. 09.59  Redaktionen er samlet og gennemgår dagens opgaver.

Kommentarer