Respekt til lærerne.

Det er usmageligt og ganske nederdrægtigt for mig at se – dét, som finder sted overfor lærerne! Nu på 3. uge.

Energi…

”Der er intet, der tærer så meget på voksnes energi som børns”, skriver en gammel skolekammerat af mig på sin FB-væg.
”Selv ikke en lockout kan slå lærerne ud”, tænkte jeg, da jeg læste det.

Sammenhold…

Lærerne fortjener respekt og opbakning, mener jeg! Generelt i befolkningen men især fra relaterede faggrupper og – foreninger, som højst sandsynligt står for skud ved næste Overenskomst.
Det koster den enkelte lærer dyrt i form af lån (som løn) på grund af lockouten, men ikke én har jeg hørt kny sig overfor dette. Tværtimod.
Som faggruppe står de sammen og holder ved overfor KL og Regeringen, som ganske givet har aftalt slagets gang på forhånd.

Stop den nu…

KL: Stop den lockout nu – og bøj jer i forhold til ønsket omkring arbejdstidsreglerne, der for mig at se, som de ser ud i dag, er fuldt ud legitime. Jeg er ikke det mindste i tvivl om nødvendigheden af dem, og dét, at den enkelte lærer anvender dem til fulde og på ansvarlig vis. Det være sig ny som lang tid i faget.

Kompleksitet…

Opgaverne for den enkelte lærer er mange og meget komplekse i nutidens skole – og har i langt højere grad end tidligere karakter af at skulle være opdragende overfor rigtig mange af eleverne.
Der burde derfor efter min mening afsættes langt flere midler af til skolerne fra regeringens side af! Det til to-lærer-ordninger i de enkelte klasser – eller ved at ansætte langt flere pædagoger. Dét, da de (vi) netop har de uddannelsesmæssige kvalifikationer og tillærte kompetencer i forhold til ex. inklusion, børns venskaber og læring i form af leg og kreative aktiviteter.
Og så skal langt mere af det overordnede forældreansvar rettelig placeres der, hvor det hører til. I familien. I de enkelte børns hjem.

Respekt…

Det var ordene for denne gang! God dag til jer alle derude. Her tænker jeg især på alle de lockoutede lærer, der af et godt og fagkyndigt hjerte ønsker at tilrettelægge og formidle elevernes undervisning på bedste vis.
I har min og mange andres, ved jeg, respekt.

Kommentarer