Den aktive borger?

Jeg sidder for en uge siden og er ved at forberede mig til personalemøde. Jeg kommer til punktet ”den aktive borger” Først tænker jeg at det lyder da spændende nok. Derefter ser jeg hvad min opgave er i forbindelse med dette:- ”Tænk tanker i forhold til hvordan vi kan inddrage den aktive borger i hverdagen, ikke kun forældrene, men den almene borger i kommunen”. Hvad menes med dette, hvad er tankerne bag dette projekt? Jeg kan mærke at jeg bliver frustreret, for hvad menes med inddragelse i hverdagen? Samtidig tænker jeg også på Fredericia kommune, som nu har frivillige forældre der kommer og åbner institutionen om morgenen. Er det den samme vej vi er mod, bare med bedsteforældre/arbejdssøgende/faster/onkel/ ?

Jeg ved, at vi går ind i endnu en spare runde inden for daginstitutionsområdet, men hvordan skal service niveauet forblive det samme hvis frivillige skal til at varetage vores job. Vi er blevet uddannet pædagoger og har speciale i udvikling af børn. Vi har både en faglig og erfaringsmæssig bagrund. Vi laver læreplaner, handleplaner, indsatsplaner og meget mere. Vi laver dokumentation af vores arbejde der er med til at vise udviklingen af det enkelte barn og institutionen som helhed. Vi kender børnene og ved hvad der kan hjælpe dem. At vinke til sin mor og far er starten på barnets dag i institution. Og det er bl.a. vores opgave at hjælpe barnet med at få den bedste start på dagen.

Mine kollegaer og jeg skulle komme med nogle ideer til hvordan vi kunne inddrage den aktive borger; jeg synes det er dejligt at arbejde sammen med andre hvor vi prøver at komme med nogle realistiske forslag, så som en tur-dag ud af huset med hjælp fra forældre/bedsteforældre. Men jeg synes det er fantastisk at arbejde sammen med andre mennesker der stiller undrende spørgsmål til dette projekt. Mennesker der ”tør” sige at det ikke er en god ide, for vil det ikke ende med fyringer? Besparelserne= mindre pædagoger og pædagogmedhjælpere? Hvad med forventningerne fra forældrene? Hvad med børnene?

Det er børnene vi er der for og skal de have frivillige til at vinke sammen med dem? Hvad med de dilemmaer der er i forhold til dette? Tavshedspligt, forældrekontakt og meget mere.

Jeg synes det er vigtig at jeg som pædagog er med til at gøre opmærksom på dette dilemma, som rykker tættere og tættere på. Hvordan kan jeg være med til at komme med alternative ideer- uden at det betyder besparelse på personale? Jeg er gået i tankeboksen og håber at vi sammen kan råbe op hvor vigtigt vores arbejde er- hele dagen! 

 

 

Kommentarer