Lederen i vuggestuen kan sammensætte et hold af dygtige pædagoger.

Hvis hun tør…

Det er muligt, at mange vuggestuer mangler kompetente pædagoger. Og man kunne fristes til at sige, at ledere har den personalegruppe, de fortjener. Men det ville om muligt være lettere for lederen at sammensætte et pædagogisk velfungerende team, hvis hun måtte vælge de pædagoger, som er bedst kvalificerede til jobbet efter hendes mening.

Da jeg i sin tid blev ansat i vuggestuen, var det temmelig tys tys.

Jeg havde forinden været ansat i vuggestuen som barselsvikar, men da vikariatet udløb, var der desværre ikke mulighed for at forlænge min ansættelse.

Fordi jeg brænder for mit fag og i særdeleshed for arbejdet med vuggestuebørn, søgte jeg arbejde i en anden vuggestue.

Og her fandt jeg så ud af, hvordan jeg i hvert fald I K K E vil være som pædagog.

Det blev heldigvis en kort periode. Der blev tilfældigvis en pædagogstilling ledig i dén vuggestue, hvor jeg tidligere var barselsvikar. Desværre var der på det tidspunkt ansættelsesstop i kommunen, hvilket betød, at lederen skulle ansætte en pædagog fra en pulje med pædagoger, som i forvejen manglede arbejde.

Egentlig er det en god aftale, når man er pædagog og mangler arbejde. En langt mere problematisk aftale når man som leder af en vuggestue ønsker at stille med et drømmehold.

På baggrund af ansættelsesstoppet tøvede jeg en kende, da jeg blev ringet op af ledelsen og headhuntet til jobbet. Lederen forklarede mig, at det var tvingende nødvendigt for hende at ansætte en pædagog som mig, for det var mine kvaliteter institutionen havde brug for, når hun så på personalegruppens samlede kompetencer. Hun gav mig mange velovervejede og kun faglige begrundelser for at ønske mig ind i stillingen.

Et tilbud jeg ikke kunne sige nej til.

Hvordan det blev kringlet i detaljer, vil jeg lade være en anden historie. Men lederen lagde i flere omgange mås til diverse smæk fra dagtilbuds-chefen, fordi hun havde tilladt sig at bryde reglerne.

Skideballer, som lederen stadig hævder, hun ikke er stolt af. Men som hun på den anden side set aldrig har fortrudt, at hun lagde bagdel til.

For ud fra de vilkår vuggestuerne i Danmark er underlagt, kan hun godt se sig selv i øjnene, når hun sælger sin daglige vare:

Pædagogik på højt plan. 

Kommentarer