Pædagogernes Tankevækkende Tvivl

75 % pædagogerne var i tvivl om effekten af deres arbejde, når det drejede sig om at være et forebyggende tilbud. Det var konklusionen på baggrund af en undersøgelse foretaget ved Danmarks Pædagogiske universitet, af forsker og lektor Bente Jensen i 2004. Ifølge Bente Jensen skulle der en kæmpe satsning til fra samfundets side for at forbedre de vilkår som skal til for at forbedre de vilkår som skal til for at gøre et virkningsfuldt forsøg til at bryde den negativ social arv som marginaliserer sårbare mennesker i vores samfund. Adskillige undersøgelser viser at det kun er institutioner med en høj kvalitet som kan være forebyggende. Undersøgelser viser at de fleste pædagoger mener at de mangler den fornødende viden til at kunne ændre truede børns social arv og udvikle inkluderende praksis. Undersøgelser viser at for meget fokus på læring i barndommen på bekostning af leg, er med- virkende til at forstærke eksklusion ved at der lægges for meget vægt på målsætninger frem for børnene. Så hvis det pædagogiske projekt skal lykkedes i Danmark ,
– Skal der investeres kraftigt i at sikre institutioner af høj kvalitet.
– Skal pædagoger uddannes således at de formår at løfte de opgaver de stilles i udsigt.
– Skal børnene få lov til at udvikle sig udefra deres naturlige præmisser.
Der er nu gået otte år siden den omtalte DPU undersøgelse, hvordan står det egentligt til?

Kommentarer