’Bogstaveligt’ talt – til grin!

De radikales nye børne- og unge ordfører Lotte Rod, har til hensigt at fremsætte et forslag i folketinget om, at sprogindsatsen i vuggestuerne skal målrettes bedre, så færre børn ender med at have problemer med det danske sprog, når de starter i folkeskolen. Løsningen på denne problemstilling er ifølge Lotte Rod, at bruge 20 millioner på eksterne sprogkonsulenter der kan supervise pædagogerne i deres sprogarbejde. Læse nærmere om hendes forslag her: http://politiken.dk/politik/ECE1583027/radikale-kraever-mere-sproglaering-i-vuggestuer/

Jeg vil gerne slå fast, at jeg mener det er et kæmpe problem for de børn der starter i folkeskolen uden et ordentligt sprog eller sprogforståelse. Jeg har selv arbejdet på Nørrebro både på fritidshjem og nu i vuggestue og jeg ved, at de børn der kommer fra de allermest socialbelastede miljøer, ender helt bagerst i samfundets kø, hvis ikke vi som pædagoger giver dem et ordentligt, lærerigt, og trygt institutionsliv. Det er en af pædagogens ædleste opgaver at sørge for at give de børn der har svære livsbetingelser, ordentlige institutionsforhold, så vi udligner en del af den uretfærdighed livet bringer.

En anden ting jeg gerne vil slå fast er, at pædagoger der arbejder i vuggestue eller børnehave, slet ikke kan undgå at arbejde med sprog i hverdagen. Især børnene i vuggestuer er jo i gang med at opdage sproget og de udvikler det hver eneste dag. Det er vigtigt for børnene at pædagogerne er opmærksomme på deres sprog og leger med dem og støttet deres udvikling.

Der findes sikkert også institutioner hvor man kan blive bedre til at organisere og planlægge sin sprogindsats så det ikke sker tilfældigt, men som en del af vuggestuens daglige praksis.

Alligevel var jeg lige ved at få et føl, da jeg læste artiklen og udmeldingerne fra Lotte Rod. Grunden her til er, at nu skal politikerne på Christiansborg igen til at lege pædagogiske eksperter og fortælle pædagogerne i vuggestuerne landet over, hvad der er vigtigt i børns sprogudvikling.

Lotte Rod understreger i artiklen, at det ikke er fordi hun ønsker at børnene skal lærer som man lærer i skolen. Hun ønsker at pædagogerne leger med bogstaver med børnene, så det ikke ligner skolen. Undskyld mig, LEGE MED BOGSTAVER???

Ønsker politikerne virkelig at vi skal bruge vores dyrebare tid på at præsentere 1 ½ årige børn for bogstaver? Børn hvis eneste ordforråd ellers består af moar, miiiiiin, mammam og neeeeeeeej? Vi skal sgu da støtte børnenes sprogudvikling i den rækkefølge der er naturlig og der hvor børnene er. Du skal kunne snakke før du kan læse. Vi skal ikke lege med bogstaver, men i stedet med ord, sætninger og lyde.

Et eksempel på dette er,  at min kollega laver lege med de sprogsvage børn i min institution, med vand, sugerør, boblelpustning og lignende. Det kan være med til, at styrke deres mundmotorik (ja det ord findes åbenbart), og det bliver lettere at udtale nye og  ukendte lyde.

Men arbejdet med de sprogsvage børn har Christiansborg desværre også reduceret til en simpel, ligegyldig, ikke dækkende sprogtest, som ikke give pædagogerne nogle redskaber til, hvordan vi hjælper de børn som har brug for det videre. Har for første gang nogen sinde set 3 års testen og jeg er i chok over indholdet. Men det er stof til en anden blog.

Den institution jeg arbejder i har mange børn med anden etnisk baggrund, mange af børnene snakker deres forældres 1. sprog godt, men sakker bagud på det danske sprog. Vi arbejder derfor med dialogisk læsning, som er en bestemt måde at læse højt for og med børn. Det er sjovt, det er lærerrigt, vi gør det i små grupper og børnene rykker. Hvis den indsats skal fortsætte, har jeg ikke brug for en dyr udefrakommende sprogkonsulent. Jeg har brug for en ekstra kollega på stuen, så det er muligt hver dag at have tid til at lave den særlige indsats.

I langt de fleste institutioner ville en konsulent kun kunne konkludere, at pædagogerne gør alt det rigtige men at, det er tid til fordybelse med sprogindsatsen der mangler. Tid vi ikke har, fordi pengene er blevet brugt på konsulenter.

Så kære Lotte rod, hvis du gerne vil målrette sprogindsatsen så gør i stedet som følger:

1) Fokuser indsatsen på de institutioner der har brug for det. Vi gider ikke mere kollektiv straf.

2) Brug erfaringen fra de institutioner der er velfungerende, så I som politikere ikke bare vedtager en masse popsmart kortsigtet lovgivning.

3) Giv efteruddannelse til pædagogerne så fagligheden forbliver i institutionerne eller faget.

4) Lad opgave og økonomi følges ad, så det er de institutioner der har flest sprogsvage børn der får flest penge til at løse opgaven.

Det var alt fra mig, næste gang vil jeg gerne fortælle historien om InklusionsKaren.

Go Søndag!

Kommentarer