Inkluderer vi eller ekskluderer vi?

Jeg har læst at inklusion er en medtode til at fokusere på potentialet i de kompetencer, ideer og livssyn der i sin mangfoldighed skaber dynamik. Men jeg synes nåske bare at vi skal reflektere over om vi i virkeligheden forstår inklusion ens – altså os pædagoger og kommunens kreative værksted – der hvor alskens spændende ting bliver født og udformet samt klippet til, inden det sendes ud til os som bliver bedt om at arbejde med det. Hvad nu hvis forståelsen af ordet inklusion i virkeligheden er to forskellige? Så kan vi til enhver tid blive konfronteret med at vi ikke gør det godt nok!

Min forestilling af ordet inklusion, handler det om at se mennesket som et helt menneske og se dets styrker og svagheder og finde en måde hvorpå dette mangfoldige menneske kan inddrages bedst muligt, samt at sikre det nogle succesoplevelser – følelsen af at det kan noget og at det betyder noget som det menneske det er. Måske er det også derfor jeg føler mig en smule frustreret, når jeg tænker på vort samfund. For hvis vi arbejder med inklusion med samme forståelsesramme, burde vores samfund være et inkluderende samfund, der værdsætter mangfoldighed og åbner sig ud mod verden. Dette er bare ikke det jeg synes jeg oplever, med de tiltag der er sket indenfor de sidste mange år. Her bliver man målt og vejet, man bliver evalueret og passer man ikke i skemaet får man det at vide – enten ved at der er noget galt med en, eller ved at det er ens skyld det ikke er lykkedes. Jeg oplever et system der skal have umiddelbart resultat og ikke tænker langsigtet, hvilket er med til at gøre mig historieløs – for jeg når ikke at hvile i noget og opleve autonomi, før et nyt redskab eller tiltag er lagt frem på bordet.

Jeg er træt af at mange pædagoger opfører sig som strudse, der resignerer og stikker hovedet i jorden.

Vi som pædagoger, som kan så mange ting, skal magte at kunne gøre noget ved dette system, stille os kristiske overfor det, fremfor blot at tilpasse os hele tiden. Der er for mange ofre og systemet er ikke bygget til at inkludere snart tværtimod.

Derfor kom ud af busken og vær med til at sætte dagsordenen for dit fag!

Kommentarer