Pædagoger har mere indflydelse end politikere

Pædagoger har potentielt som politikere, kollektivt mere indflydelse, adgang og tid med befolkningen end noget andet parti eller nogen anden profession.

 

Vi kan medvirke til at skabe et samfund, hvor ressourcerne

understøtter trivslen i livet for de fleste, frem for mennesker

som fremskaffer ressourcer til gavn for de færreste. Ressourcer er

kernen til det, vi vil udrette.

 

 Den politiske magt tilhører ikke blot en snæver gruppe, som

prøver at aflede os, fra at udnytte vores egen potentiale og frihed

på vores egen måde. Der er kræfter på spil som indædt

vil hindre pædagoger, i at realisere den egenskab de har som

sammenhængs og forandringskraft i samfundet. Der findes

indflydelsesrige personer, som er opsat på at etablere den fri

markedsøkonomi, som den mest dominerende frisættende sociale

kraft. Med erhvervslivets tiltagende magt, og indflydelse

i alle sfærer som angår os alle; er vores profession og fag heller

ikke skånet for den terminologi og de prioriteringer, som erhvervslivet

sætter pris på. Det er det funktionelle, produktive og

tilpassede menneske som prioriteres. Cost/benefit tider, betyder

også kriser for det pædagogiske virke.

 

 Vi skal øjne de muligheder der sikrer, at pædagoger ikke afpolitiseres,

pacificeres og overvældes af kriser.

Kommentarer