Pædagoger møder fremtiden med glæde

Pædagoger møder fremtiden med glæde og beslutsomhed.

Vi er mestre i at anvende de mest kraftfulde politiske og sociale

redskaber, legen og æstetikken. Vi har dem altid for hånden.

 

 Pædagoger er selv skyld i den politiske prioritering af deres profession.

Vi har ladet andre føre ordet for os. Pædagoger skal være skarpere

på hvordan og hvorfor de formidler sig til deres omgivelser.

 Vi lever i en tid hvor pædagoger bør være mere årvågne

og aktivt kritisk i forhold til de omstændigheder, vi skal

støtte vores brugeres dannelse i. Pædagoger arbejder hele

tiden på at afdække og engagere det potentiale som er

iboende i de brugere, som de samarbejder med. Med vores

støtte, kan borgere opfatte en kompleks verden, som

et sted, hvori de kan realisere deres aspirationer. Pædagoger

er fortrolige med mange vidensfelter, og har praktiske og

æstetiske kundskaber. De omstiller alt dette til faglig handling i

øjeblikket.

 Den viden mennesker skal tage beslutninger udefra, er blevet

mere fragmenteret og specialiseret.Vores verden ændrer sig hastigt.

Det er svært at danne sig et generelt overblik over udviklingen

i samfundet. Pædagoger har en fordel i den henseende. De

har en helhedstilgang til at forstå samfundet, mennesket og de

samspil der indgår heri. Vi har kompetencer til at vejlede det politiske

lederskab, i at formulere og implementere politik som er

samhørig med borgernes behov.

Kommentarer