Børnene er vores samfunds langsigtede investering!

De fleste af os synes, at det er vældig kedeligt at tænke meget langsigtet. F.eks. har jeg selv utrolig svært ved at forholde mig til at tænke over min pensionsopsparing. Så det er måske også derfor, vores politikere har så svært ved økonomisk at opprioriterer børneområdet, fordi de først kan se afkastet om mange år.

Jeg er pædagog i en børnehave og mener, at vi bliver nødt til at tænke langsigtet og tænke kvaliteten af vores daginstitutioner ind i et langsigtet samfundsøkonomisk perspektiv.

Trivsel, kvalitet og udvikling er svært at sætte tal på, men tænk….

·       Hvis jeg havde mulighed for hver gang en konflikt skal løses at løse den ordentligt til ende.

·       Hvis jeg havde mulighed for hver gang et nyt barn begynder på stuen kun at være omkring det barn og dermed give det en tryg indkøring.

·       Hvis jeg havde mulighed for at fordybe mig og være nærværende med en lille gruppe børn.

·       Hvis jeg havde mulighed for hver gang, at lade Søren sidde på skødet til han var klar til at hoppe ned, efter at have sagt farvel til sin mor.

·       Hvis jeg altid havde mulighed for at møde barnet, der hvor det havde behov for det.

·       Hvis jeg hver gang der var brug for det kunne gøre den lille indsats for det enkelte barn.

·       Hvis jeg var en af tre voksne til 16 børnehavebørn.

·       Hvis jeg aldrig skulle gå hjem fra arbejde med følelsen af ikke at slå til.

Det ville være muligt, hvis der var voksne og uddannede nok i vores daginstitutioner. Det ville være en god langsigtet investering. SFI har i deres forskningsopsamling ”Børnehavens betydning for børns udvikling” entydigt konkluderet, at højkvalitetsbørnehaver styrker børns udvikling. Børn bliver klogere, socialt mere velfungerende, har lettere ved at lære og er mere følelsesmæssigt afbalancerede, hvis de fra en tidlig alder er i en daginstitution af høj kvalitet.

Lige nu investerer vi ikke kvaliteten af vores daginstitutioner – tværtimod. 2 milliarder koster de minimunsnormeringer Bupl anbefaler. Før krisen var normeringerne, hvad der svarede til disse anbefalinger, som ingen kommuner kan leve op til i dag, ergo har der over den seneste årrække fundet en besparelse på 2 milliarder sted.

 Forskning fortæller os at: Barndom i en højkvalitetsbørnehave kan være starten på en positiv socialarv, der også påvirker fremtidige generationer. Man ser ofte, at der er brug for mindre specialundervisning, og at børnene skal gå færre klasser om. Derudover får de længere uddannelser, bedre jobs og sundere livsstil. Det må da være en gevinst for samfundsøkonomien.
Et samfund får et afkast på 7-10% ved at investere i socialt svage børn. Det ville være muligt med højkvalitets daginstitutioner. Hvis vi sammenligner med aktiemarkedet, så er 7% afkast eller rente i banken høj. Og 10% endnu højere. Igen en god investering!

 Vi bliver nød til som samfund at tage det her alvorligt. 70% af alle 0-2-årige er i et dagtilbud, med det tal indtager vi 1. pladsen som det land med flest børn i et pasningstilbud. 90% af alle 3- 5-årige børn passes i et dagtilbud, her indtager vi 2. pladsen, næsten 40% af dem er 8 timer eller mere i daginstitutionen hver dag. Hvad når vi bliver gamle, og de selvsamme børn skal passe på os og vores samfund? Er det vi har tilbudt dem godt nok?

Nej vel – derfor bliver vi nød til at tænke langsigtet. Så kære politikere tænk langsigtet og se børnene som en langsigtet samfundsøkonomisk investering. Det er vigtigt – De er vores alle sammens pensionsopsparing.

 

Kommentarer