Børn har brug for kompetente voksne, hvis de skal lære at mestre skolen og livet

Trykt i Kristeligt Dagblad d.25/10-2018

Der er alt for mange børn, som har udfordringer med selvværdet og selvtilliden, i forhold til antallet af pædagoger i daginstitutionerne, skriver pædagog

FLERE OG FLERE BØRN MISTRIVES i skolen. Forventningerne i skolen er højere, end børnene kan håndtere. Der er, ifølge psykologer, en stigning i skolevægring og en stigning i stress, angst og depressioner blandt børn og unge.

Som selvudnævnt ”børnestatsminister”kandidat vil Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som led i en børnepakke, gøre det nemmere at udskyde skolestart. Men udskudt skolestart er ikke løsningen alene.

Som pædagog mener jeg, at det er vigtigt at opprioritere pædagoger i daginstitutionerne. Vi kan danne børnene, styrke deres kompetencer, så de kan begå sig i livet og skolen. Hvis de personlige og sociale kompetencer er på plads, kan de bedre koncentrere sig om den faglige læring.

Karl er en usikker dreng. Mens de andre børn selv klatrer op og rutsjer ned, står han og kigger på. Først da jeg tager ham i hånden, tør han forsigtigt kravle op og rutsje ned sammen med mig. Dette gøres mange gange, før han forsigtigt tør at gøre det selv, mens jeg står på jorden og griber ham.

Karl er tydeligt stolt, og selvværdet vokser. Selvværd er der brug for, når man skal begå sig i skolen og i livet, men for Karl kommer det ikke af sig selv. Han har brug for voksenstøtte ved alle nye aktiviteter. Når der skal tegnes, leges regellege og så videre.

Karl lærer at have tillid til mig som voksen, fordi jeg kan afstemme udfordringen til hans evner. Det er her, at kompetencerne til at kunne mestre skolen og livet grundlægges. I vuggestuen og børnehaven. Det er tidlig indsats og forebyggende arbejde i forhold til at undgå, at børnene får det svært senere i livet.

Men der er alt for mange børn som Karl i forhold til antallet af pædagoger i daginstitutionerne. Børn, som har udfordringer med selvværdet og selvtilliden eller mangler andre kompetencer. For at udvikle sig bedst muligt og lære disse ting har børn brug for kompetente voksne. Og dem har de ikke nok af i de danske daginstitutioner.

DE NYESTE normeringsopgørelser fra Danmarks Statistik, som angiver antallet af børn per ansat i daginstitution, viser, at de fleste kommuners daginstitutioner hverken lever op til de anbefalede normeringer fra Bupl, pædagogernes fagforening, og heller ikke har den anbefalede andel af pædagogisk uddannet personale.

Og derfor må vi pædagoger frustreret sænke ambitionerne. Vi kan ikke sikre udvikling af alle børns sociale og personlige kompetencer, så de er rustet til at begå sig i livet og klar til skole med de nuværende normeringer. Alt for mange bliver tabt på gulvet.

Skolepædagoger beretter også om, hvordan børnenes sociale og personlige kompetencer er dårligere end for år tilbage. Vi skal derfor have flere pædagoger i daginstitutionerne for at støtte børnenes udvikling, fordi vi derved kan minimere skolevægring, når børnene starter i skole.

Regeringen har for nylig fremlagt, at den danske økonomi er sund, og at vi kan investere i kernevelfærd for børn og unge. Men faktum er, at de fleste kommuner sparer på daginstitutionsområdet eller undlader at investere, hvor det er nødvendigt. Dette på trods af, at Socialstyrelsen mener, at tidlig målrettet indsats er vigtig.

Det er på tide, at vi som samfund vælger at investere i børnene i stedet for at sende ansvaret rundt. For børnene er den bedste investering, vi kan sætte vores penge i.

Kommentarer