Minimumsnormeringen forslår som en skrædder i helvede!

Nu tillader jeg mig at skubbe lidt ved tanken om minimumsnormeringer.

Borgerforslaget omkring minimumsnormeringer i danske daginstitutioner nåede slet ikke de underskrifter det kræves førend det kunne sættes som forslag i folketinget og det har undret mig! Netop fordi jeg rent faktisk tror at pædagoger, samt forældre, ønsker bedre vilkår for børn og pædagoger i danske institutioner.
Problemet, tror jeg, ligger ved at forslaget mangler noget dybde, noget mere konkret, noget man som almindelig dansker kan forholde sig til.

Jeg mener at vi skal ind og definere hvad vi ønsker af minimumsnormering og om vi ønsker minimumsnormeringer.
F.eks er BUPLs udmelding, at det er skal være en voksen pr. tre børn i vuggestuen og mindst en voksen pr. seks børn i børnehaven. Men det gør faktisk lidt ondt i min faglighed, fordi ønsker vi at det blot er børnepasning eller skal det være et pædagogisk tilbud? Voksne er jo ikke lig med fagligt personale, altså pædagoger. Dermed ikke sagt, at der ikke er en masse medhjælpere i de danske institutioner, som gør et forrygende stykke arbejde, men der er (og skal være) en forskel.
Kravet som BUPL lancerede i deres kampagne er et bundkrav og BUPL mener at normeringen helst skal være bedre. Men for det første synes jeg at bundkravet er meget lavt sat. Derudover er jeg ikke enig i, at en fagforening melder ud med et minimumskrav, ala “det her er hvad vi kan nøjes med”.
Der skal kun meldes ud med målet/kravet. Nemlig hvad der kræves for, at pædagoger i de danske daginstitutioner kan give børnene en hverdag, som på sigt skaber et samfund med ressourcestærke borgere. Er du klar over hvor mange børn, der bliver tabt på gulvet på grund af de vilkår pædagoger arbejder under og har arbejdet under i mange år?

Normeringstallene er også kun et gennemsnitsbillede på en dag. Det viser ikke at en institutionsåbningstid er længere end en pædagogarbejdsdag, at man som pædagog i løbet af dagen og flere gange i løbet af ugen skal til møder, kursus, der er sygdom, pauser, ferier, forældresamtaler, stuemøder, personalemøder, forældremøder og alt muligt andet. Når man tager disse faktorer i relief vil den minimumsnormering BUPL anbefaler kun blive efterlevet i meget kort tid i løbet dagen.
Det er også det der kan ses i #minnormering kampagnen, der kører for tiden, hvor en masse af mine kollegaer oplever at være alene med mange børn, meget ofte og meget længe i løbet af dagen.

I Norge er der blevet indført minimumsnormering, som netop hedder en voksen pr. tre børn i vuggestuen og mindst en voksen pr. seks børn i børnehaven. Det var en glædelig nyhed og det blev brugt her i Danmark, bl.a af BUPL, som kilde og inspiration til, at DK skal samme vej.  Dog er virkeligheden i Norge, at man ikke er glade for minimumsnormeringen. De oplever ikke at kravet har gjort nogen forskel. Nærmere at situationen er status quo fra før at det blev et lovkrav. Fordi mange institutioner faktisk allerede er normeret som minimumsnormeringen kræver, men som skrevet tidligere er der faktorer der også i Norge spiller ind, hvor kravet om minimumsnormering bliver udvandet.

Er det den vej vi vil?
Jeg mener vi bliver nødt til, at blive mere konkrete i vores krav som pædagoger på vejen mod bedre vilkår for både børn og voksne i dagsinstitutionerne.
Vi som pædagoger er lige der hvor det sker. Det er os, der mærker de urimelige vilkår. Derfor er det også vigtigt at vi giver vores mening tilkende, går ind i kampen og tager debatten om konkret hvilke vilkår vi vil arbejde under.
Lad os sammen stille skarpt!

BUPL lancerer stor kampagne for minimumsnormeringer

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/foreldre-føres-bak-lyset-bemanningsnormen-er-en-bløff-så-hva-gjør-vi-1.1206932

Kommentarer