Læreplan i livet

 

Flagene er hængt op. Garderoberne er klar og solen skinner som på bestilling.
Idag slår vi dørene op til de små nye “majbørn”, de 25 børn fra 4 forskellige børnehaver, der nu skal være en del af livet på en fritidsordning.
Man kan mærke forventningerne, bekymringen, glæden og spændingen hos både de nye børn, men også hos deres forældre.
Et nyt kapitel starter og livet som skoleelev er lige på trapperne.
Et liv med nye krav og forventninger, hvor test og vurderinger bliver hverdag.

Som pædagog i en fritidsordning har jeg, sammen med mine kollegaer, brugt det sidste stykke tid på at klargøre de kommende måneder for majbørnene og hvilke indhold vi skal arbejde med.
Til juli er læreplaner et krav – alt skal jo kunne dokumenteres…..

Men vores læreplan er ikke af faglig karakter.
Vi har lagt vægt på nogle helt andre værdier end de faglige. I skoleregi arbejdes der meget med faglighed – i fritidsordningen er fokus et andet.
De næste tre måneder skal vi arbejde med livsduelighed.

Mai Mercado udtaler til DR, at hun er bekymret for at børnene møder “et indholdsmæssigt tomrum”, når de starter i SFO I maj.
Her kan jeg berolige ministeren og sige, at det ihvertfald ikke gøre sig gældende i min institution. Men skole – det er vi ikke! Og vi træner derfor ikke skolefaglige opgaver, men bruger vores faglighed på, at styrke gruppedynamik, selvværd og omsorg.
Der er intet tomrum her. Og indholdet er afballanceret og grundigt overvejet også selvom det ikke er målbart i en skala fra 02 til 12.

Vi har en opgave i, at få det nye hold til at blive en homogen gruppe, som er klar til livet i skolen efter sommerferien.
Det vi arbejder med er venskaber, relationer og fællesskab.
Vi bruger tid på at bearbejde nederlag, fejre fremskridt og sejre. Vi leger og tager på ture, hvor vi der kan sætte fokus på blandt andet regler og trafik.
Vi bruger tid på at alle børn kan få øje på egne grænser og andres og hvordan man løser en konflikt eller håndterer en afvisning.
Vi har fokus på trivsel og menneskelige værdier. Vi har alle nogle kompetencer, som jeg som pædagog, skal understøtte og få hvert enkelt barn til at få øje på og få sat i spil, og gerne blive synlige overfor resten af børnegruppen.

Et ordsprog lyder, at man skal lærer hele livet og frit fortolket tænker jeg altså ikke, at det var faglig læring, der her var tale om.
Vi udvikler os gennem erfaringer og oplevelser vi har haft og netop det gør os til de individer vi er.
Vi lærer af vores omgivelser og bliver præget af, hvilke mennesker vi omgås.
Vi bør ses for dem vi er, og ikke blot på det, vi kan præstere fagligt.
Det er det fokus jeg har, hver dag når jeg går på arbejde og det jeg lægger vægt på, hver gang jeg modtager børn på institutionen.

Jeg er ikke bekymret for at modtage børn i min institution allerede i maj måned. Tværtimod.
Det giver mig en oplagt mulighed for, at spotte de børn, der ved skolestart skal have lidt ekstra støtte og opmærksomhed. Jeg har fokus på, hvem der vil supplerer hinanden godt og hvem det vil gavne mest at sidde ved hvert sit bord.
Jeg ved, hvem der har sproglige vanskeligheder, eller hvem der har et iltert temperament. Kort sagt, har tiden i fritidsordningen gjort det vigtige forarbejde I forhold til relationer og sociale spilleregler og derfor kan børnene fokusere på faglig læring når de møder op efter sommerferien. Der skal jeg bruge min faglighed til at lærer dem bogstaver og tal, sammen med børnehaveklasselæreren, for der starter skolelivet rigtigt.
Vi har også krav, der skal honoreres, men det handler mere om adfærd og opførsel end det handler om evnen til at præstere. Og vi er IKKE et sparetiltag, men en velfunderet, fagligt overvejet og pædagogisk tilgang og velkomst til livet efter børnehaven.

Jeg er ikke tilhænger af, at skolen skal starte tidligere og jeg synes det er vigtigt at have øje for den afgørende og meget væsentlige læring, der sker i fritidsinstitutioner. Nemlig læringen i livet. Derfor er bogstavskendskab og talforståelse ikke en del af læringsplanen i min institution og sådan mener jeg det bør være.

Jeg glæder mig igen I år til at byde velkommen til en sommer fyldt med læring og udvikling. Hvor små børn bliver større, forældre får øje på evner hos deres børn de ikke kendte til og hvor vi skal lege, drømme, sejre og kæmpe og I det hele taget blive dygtigere til at mestre livet.
Velkommen på min fritidsordning.

 

Kommentarer