Lad børnene blive i børnehaven

Vores børne- og socialminister Mai Mercado er bekymret for at de børn, som går i førSFO (SFO for kommende skolebørn) oplever et indholdsmæssigt tomrum. Derfor skal der læreplaner til, som skal hjælpe med at forberede børnene til skolestarten. Der bliver afsat 6,8 millioner til at udarbejde læreplaner for hvad børnene skal lære i førSFO’en for at blive klar til skolen. De ekstra ressourcer skal ikke bruges til at ansætte flere pædagoger.

Jeg er skole og SFO pædagog og jeg ved derfor at det ikke er børnenes evne til at skrive deres navn og sidde stille på en stol, som gør at børnene er skole og SFO klar.

Det er august og skoleåret er stadigt ganske spæd, da Elias far kommer til mig en eftermiddag i SFO’en. Han spørger om vi kan hjælpe Elias efter toiletbesøgene. Elias får ikke tørret sig ordentligt, det er et spørgsmål om at armene er for korte, siger faderen med et smil.

Jeg svarer at hvis Elias kommer til mig eller en anden voksen inden han går ud og siger at om lidt får han brug for hjælp. Så skal jeg selvfølgelig forsøge at hjælpe ham. Samtidig tænker jeg i mit stille sind at vi ikke er normeret til at hjælpe med toiletbesøg samt at det også vil være et problem i skoletiden at gå fra en hel klasse. Så jeg opfordrer dem derfor kraftigt til at fortsætte med at øve derhjemme, så Elias kan lære at klare det på egen hånd.

Derfor er det blandt andet noget så simpelt, som at kunne tørre sig selv efter toiletbesøget, som det er vigtigt at kunne for at være skoleklar.

Men absolut også at have øvet sig i at løse en konflikt selv og at kunne sige pyt til petitesser. For realiteten er at børnene møder en ny virkelighed, når de begynder i skole og SFO. Der kan være langt imellem de voksne og så er det bare rigtig godt at kunne løse tingene selv.

Det er ikke vigtigt at børnene har øvet sig i bogstaver og tal. Der er ikke brug for at kommunerne sender de små børn afsted i førSFO med læreplaner. Det gør ikke børnene mere skoleklare. Hvis Mai Mercado gerne ville bruge penge på SFO’erne kunne hun istedet se på finansieringen af en bedre normering. 

Det er ikke 3 måneder i førSFO eller for den sags skyld læreplaner for hvad der skal foregå, som gør en forskel for børnene. Min anbefaling er at kommunerne skal lade børnene blive i børnehaven. Lad dem have den sidste tid med den lidt bedre normering. Børnehaven kan absolut løse opgaven med at gøre børnene skoleklare. Pædagogerne har arbejdet på at gøre børnene til selvhjulpne og tænkende individer siden de begyndte i børnehave og lad dem blive ved med det helt frem til skole starten.

Kommentarer