Skråt op i praksis

Ta´ med OP i praksis.

(Dele af den bragt i “børn og unge – forskning 2017”)

Der forskes på livet løs. Neurologi, pædagogik, psykologi osv. Videnseksplosion. Det giver pædagoger masser af muligheder – men udfordrer også. Jeg er pædagog i en daginstitution, og jeg er vild med det!

Når jeg tænker tilbage på min pædagogiske karriere, har forskning påvirket mig på
mange områder. Særligt forskning ift. sanseintegration har været revolutionerende for mit arbejde. Forskning skal først og fremmest gavne børnene. Så, Give it up for Ole!

“Trine, må jeg ligge lidt ovenpå dig?” Det er Ole på 5 år, der spørger. Han har sansemotoriske problemer. Det viser sig ved, at han er meget urolig – han har ligesom myrer i kroppen. Han bryder sig ikke om fysisk tæt kontakt, og kan ikke lide, at de andre børn rører ved ham, når de leger. Derfor kommer han ofte i konflikt eller bliver valgt fra. Ole har brug for hjælp ift. at blive guidet og vejledt, men forskning omkring sanseintegration har lært os, at vi skal gå helt grundlæggende og systematisk til værks. Så det gør vi. Vi taler med Oles forældre og smøger ærmerne op!

Kl. er 12.15 Vi er færdige med ”Ståtrold”. Nu er der massage. Så nu ligger ca. 20 børn og fire voksne rundt omkring på højen og giver hinanden massage. Ole har fået massage indenfor på ”massageholdet”, nu kommer han hen til højen. “Vil du ha’ lidt mere massage?” spørger jeg ham, “Nej,” svarer Ole kort. Han stopper op, smiler og spørger: “Men Trine, må jeg ligge lidt ovenpå dig, ligesom når vi skal slå rekorden?” Det må han. Jeg lægger mig på maven, og Ole lægger sig på min ryg. Vi taler lidt om, at rekorden i at ligge ovenpå hinanden er syv børn og en voksen! Så ligger vi helt stille et par min. Ole rejser sig: “Nu vil jeg lege” Han løber hen til Morten, “skal vi lege Nexo Knights?” Way to go Ole! Og godt pædagogisk arbejde. For en mdr. siden kunne Ole ikke have ligget sådan. Forskning kan altså gøre en kæmpe forskel OPPE i praksis.

At arbejdet omkring Ole lykkes skyldes dog ikke blot forskning og viden, men også grundkultur og succesfuld implementering – solidt pæd. arbejde. Kort sagt: uden dygtige pædagoger til at implementere, kan du sige skråt op til forskning! Og så udfordres jeg.

For der er betydelig mere både faglig status og økonomisk gevinst i at forske end i at implementere – OG DET GIVER JO INGEN MENING! F.eks. provokeres jeg og føler mig krænket ift. min pæd. faglighed, når jeg modtager to flasker rødvin for et pæd. oplæg med masser af ”hard evidens”, mens forskeren fra RUC modtager 8000 kr. Eller når jeg endnu engang “får lov” til at være på som nummer allersidst i debatten på folkemødet. Efter forskeren og politikeren og fagbossen og psykologen osv. Men Trine, stop dig selv!

I stedet for at have selvmedlidenhed, må vi stå fast. Sige tydeligt NEJ TAK, når vi påduttes forskning, viden og koncepter, som ikke giver mening ift. vores kerneopgave. Holde fast i vores faglige dømmekraft og pædagogiske egenværdi – argumentere for og vise vores værd som ”implementeringseksperter”. Så tag bladet fra munden og fat pennen!

Kommentarer