Alt er såre godt – om 600 år er der ligeløn….

 

Det er meldingen fra historiker Astrid Elkjær Sørensen i hendes phd.- forskning: ”Vi har fundet os i alt for meget!”

Ligeløn burde betyde samme løn for mænd og kvinder med samme uddannelseslængde i private og offentlige erhverv, fx ingeniører, smede, jordemødre og pædagoger. Det er der ikke just nu.

Det skyldtes at man i 1969 med ”tjenestemandsreformen” med et lovindgreb placerede kvindefagene allernederst i lønrelationen mellem faggrupperne i den offentlige sektor – fordi dengang skulle manden, alene, kunne forsørge en familie. Kvindearbejdet, som pædagog, var ”kun” et løntillæg til familien for at passe nogle børn, som alle jo kan….

Der er så sket små fremskridt med ligelønnen i kvindefagene siden, men det går ligesom lidt langsomt…..

I ”kvindefagene”, som sygeplejerske, pædagoger, SoSu’er, er der typisk et lønefterslæb på ca. 18%. Det betyder, at kvindefagene skal arbejde 14 mdr. for at få det samme som et typiske mandefag kun skal bruge 12 mdr. til.

Hvorfor er disse fag ikke lønmæssigt lige så vigtige som håndværkere, ingeniører m.m.?

Vi passer/plejer/danner de mennesker som skal bære Danmark i fremtiden, og vi sørger for og plejer de mennesker som har knoklet gennem livet og som nu har brug for hjælp.

Hvorfor skal fx en 4- årig ingeniøruddannelse lønnes højere end en tilsvarende 4- årig sygeplejerskeuddannelse?

Om ca. 4 mdr. er der overenskomstforhandlinger, OK18, i den offentlige forhandlergruppe bestående af bl.a. akademikere, lærere, pædagoger og SoSu’er. Her er en uenighed mellem kvindefagene (lavtlønsgrupperne) og de andre. Den vil gå på, om vi skal have mere i løn som % (fordel for de højest lønnede) eller forhøjelse i kroner (udjævner meget langsomt uligheden).

Den uenighed bliver svær at løse internt, der kommer solidariteten desværre nok først og fremmest til at handle om egne faginteresser – selvom de fleste faglige organisationer vil have den løst – det skal bare ikke gå ud over deres område.

Jeg tror, man bliver nødt til at gå en anden vej: Omsorgsfagene udgør tilsammen omkring 45 % af alle ansatte i den offentlige sektor. Det er ca. 345.000 medlemmer.

Vi har også alle sammen mulighed for at påvirke mand, kone, kærester, forældre, patienter, m.fl. (løst anslået mere end 1 mill. mennesker) – og i sidste ende politiske partier til at stemme for en ligeløn for lige arbejde. – Hvis vi vil?

Uligheden blev indført med et lovindgreb i ”den danske model”. Jeg tror, at der skal et nyt lovindgreb til for at løse konflikten og skabe reel ligeløn – selv om det er et indgreb i ”den danske model”. Det var indgrebet i 1969 sådan set også og der har også været andre indgreb før og siden, fx 1956, 1985.

Så her må man som vælger stemme på partier til kommunalvalget og til næste folketingsvalg, der vil fremme ligelønnen – hvis man mener, det skal ske lidt hurtigere end ved år 2617

Der er råd til skattelettelser siger regeringen. Men måske skulle nogle af pengene hellere bruges på at skabe en reel ligeløn?

Kommentarer