En pædagogisk fødsel

Der er brug for en mere spændende og involverende pædagogik i folkeskolen. Som mangeårig leder i fritidstilbud og skole er det min erfaring, at der er mange børn i dagens folkeskole, der ikke lærer noget, fordi motivationen ikke er tilstede. Dette underbygges af trivselsundersøgelsen fra 2016, der viser, at rigtig mange børn keder sig og finder undervisningen uvedkommende.

”Træk til, av det gør ondt, nu er han næsten ude, trækker hun vejret, klem noget mere”. Udtalelserne er fra en leg en dygtig pædagog havde sat i gang i en børnegruppe. Et af børnene havde fortalt engageret om, at han havde set en ko, der kælvede. Børnene bidrog herefter med historier fra fødsler af vidt forskellig art. Pædagogen fortalte blandt andet om giraffen, der faldt temmelig langt, når den blev født. Emnet var stort. Pædagogen startede efter snakken legen, der gik ud på, at børnene legede en fødsel. To børn flettede sig sammen oven på hinanden, og så skulle et tredje barn fødes imellem (igennem) deres ben. To andre børn skulle trække i det barn, der skulle fødes. Kunsten for de to fødende børn var så, at gøre det så tilpas svært, at komme ud imellem dem, så fødslen trak ud. Børnene var vældig engagerede i legen og alle børn kunne bidrage med noget.

Min pointe med historien er, at den er udtryk for en spændende og involverende pædagogik, hvor børnenes erfaringer bringes ind i undervisningen. En skole bør være rettet mod at lære børnenes at tale, læse, skrive og regne og til at blive kloge på sig selv og verden. At blive klog på sig og verden sker kun, når børnene egne erfaringer/engagement inddrages i undervisningen. Det er min vurdering, at det ikke sker ret meget, da undervisningen er underlagt store forventninger om indfrielse af bestemte læringsmål, der kan måles i test. Intentionerne med skolereformen var ellers, at dagen skulle blive mere varieret og spændende for børnene. Pædagogerne skulle være med i undervisningen, da deres faglighed, skulle være med til højne trivslen og skabe en mere varieret dag. Der er kommet pædagoger i indskolingen, men i resten af skolen er det svært at få øje på en pædagog.

Mit ønske er, at politikerne har mod til at fastlægge tilstrækkelige pædagogbemandinger i folkeskolen, der kan indfri ønsket om en spændende og involverende pædagogik i hele skolen.

Kommentarer