Kan vi ikke få flere konfirmationer og fester i personalerummet? – Der bliver så dejlig rent bagefter…

Denne kommentar havde jeg lagt på vores intra-side for en lille uge siden. Jeg arbejder på en skole og i en SFO i det vestlige Århus. Kommentaren var egentlig mest ment som en indforstået vittighed. Men den var afledt af, at jeg har konstateret, at når nogen fra personalegruppen låner vores personalerum, så starter de med at rydde op og gøre rent inden begivenheden. Så fester de i løbet af weekenden. Bagefter rydder de op, fejer og vasker gulv m.m. så er der pænt om mandagen til alle os andre – som de fleste nok ville gøre derhjemme.

Grunden til at jeg og andre syntes, det var tragikomisk er, at sådan er der ikke til hverdag. Her er der sjældent gjort ordentlig rent rundt omkring på skolen. Det er sikkert lige sådan på mange, andre skoler og institutioner. Der ligger støv og skidt på gange, toiletter og klasseværelser. – Det er altså inden børnene kommer.

Det her er heller ikke en anklage mod den enkelte rengøringsassistent. Jeg ved, de knokler og har travlt før vi andre får øjne og ankommer. Det her er mere en konstatering af, at sådan er det blevet efter at rengøringen blev udliciteret til private firmaer, der også skulle have en profit med hjem.

Efter udliciteringen skal det ny personale klare mere, hurtigere og ofte til en lavere løn. Jeg tror, jeg har hilst på e´n fra rengøringen et par gange i sommerferien, når jeg har mødt tidligt – ellers ser og kender jeg ikke noget til dem. Vi har også haft nogle ledere ude fra rengøringsfirmaet for at kigge på rengøringen efter klager. Jeg ved ikke hvad, de har lovet vores arbejdsplads, men jeg ser ikke den store forbedring. Århus kommune mente ellers, at man kunne spare penge på at udlicitere rengøringen og gøre den hurtigere og mere effektiv…

Vi medarbejdere har også mistet indflydelsen på rengøringen.

Før udliciteringen på det sted jeg dengang arbejdede, gik der en rengøringsassistent rundt – også mens vi havde skole og SFO. Hun havde været der i mange år og kendte stedet godt. Hun kendte børnene og personalet og vi kendte hende. Vi kunne tale med hende hver dag, hvis der var noget at aftale eller ordne. Som regel så hun de beskidte områder før os. Nogen gange aftalte vi, at et bestemt område skulle ordnes særlig meget eller vi holdt børnene væk fra fx køkkenet, så hun kunne tage sig særligt af det sted. Nogen gange var rengøringen også med til at forholde sig til børnene –  og omvendt – få dem til at passe på tingene – ikke smide noget på gulvet – netop fordi de kendte hende. En rengøring, man ikke kender eller ser er ligegyldig.

Når man har et mere personligt forhold til dem, der arbejder omkring en, tror jeg, at både børn og voksne gør sig mere umage med at være ordentlige og passe på tingene. Den slags effektivitet kan jeg forstå og forholde mig til.

Effektivitet i forhold til fællesskabet, der tror man på det fælles, demokratiske og personlige, den gør os alle til bedre borgere ved, at vi viser hensyn, lytter og passer på hinanden i fællesskabet eller kommunen. Så holder vi længere, alle sammen.

Den anden slags effektivitet for den enkelte person handler nok mest om at færre folk i det private skal arbejde hurtigere til en lavere pris for at nogle få personer eller firmaer kan få en fortjeneste…

Det sidste betyder også en hurtigere og større nedslidning af rengøringsassistenterne pga. tempoet. Når de slides ned, skal kommune og stat i sidste ende betale for deres sygdom og evt. uarbejdsdygtighed.

– Det paradoksale er, at det også er kommunen og os borgere, som aflønner firmaerne for et ringere stykke arbejde

Så når der samtidigt ikke bliver renere, men mere beskidt og dyrere, hvad er fordelen så egentlig?

I et kommunalt valgår kunne det være spændende at høre de forskellige partiers holdning til at tilbagerulle denne udlicitering af rengøring til kommunen igen? Så der ville blive færre nedslidte og desuden mere rent igen.

Hvad er partiernes holdning til indlicitering eller tilbagerulning af rengøringen?

Kommentarer