HVEM leverer kvalitet til børnehaverne?

Kære kommunalpolitikere og borgere

I børnehaven leverer vi helst kvalitet – så børnene bliver rustet til at klare sig godt i skolen – i og efter efter årene i institution – og til livet generelt.

Og forholdene taget i betragtning, klarer vi det ret godt!

Når 40 % af BUPLs pædagoger svarer, man i løbet af dagen er alene med sytten 3-6 årige, er der noget om snakken. Det er naturligvis ud fra en gennemsnits-normering på landsplan. Det repræsenterer også, hvordan man prioriterer pædagogernes tid til de andre opgaver, udover den direkte kontakt med børnene.

Hvad går tiden, fra børnene med:

Jeg er pædagogfaglig leder. Vi pædagogfaglige ledere tager ansvaret for at knytte institutionens hverdag sammen, så det balancerer tryghed, trivsel og læring for børnene, en daglig kontakt til forældrene og en balancering af ressourcer og opgaver for medarbejdere, samt opgaverne til forvaltningen.

Vi tager ledelsesfaglige efteruddannelser for at højne kvaliteten af ledelse på dagtilbudsområdet. Dét alene er 20 % oven i et årsværk, 5 år i træk, uden vikartimer.

Vi prioriterer medarbejdernes tid til et udviklende samvær med børnene, til sprogarbejde med de almindelige børn, børn med sproglige udfordringer og børn, der endnu ikke har lært dansk.

Og tid til skriftlig forberedelse, beskrivelse og evaluering af læringsaktiviteter. Tid til indstillinger til støtte, udredning, udtalelser og underretninger for særligt udsatte børn og familier, til besvarelse af børnemiljø- og trivselsvurdering og handleplaner for fokuserede indsatser.

Og så er der selvfølgelig dét, med at dække fravær – ved afspadsering, sygdom, barnets 1. eller 2. sygedag, ferie, seniordage, møder, tværfaglige samtaler, forældrearrangementer, info i  forældreintra, billeder af oplevelser og læring (grupperet efter børnenes navne og aktiviteter), forebyggelse og tidlig opsporing af udsatte børn. Og i år har vi fået midler til efteruddannelse, der jo også tager tid.

(Foruden almindeligt opsyn, at tørre næser og numser, 3-4  måltider, ble-, tøjskift og solcreme, hjælp til at komme i leg og til at stoppe ‘uheldigheder’, til trøst, opmuntring og oprydning, til at vinke farvel, samt medarbejdernes almindelige pauser.)

Faglighed

Det repræsenterer alt sammen faglighed. Den faglighed, der gør en forskel ift. børns trivsel, læring og udvikling. Så børn kan lære at lære, trives og udnytte sine talenter – i institutionen – i skolen – og senere i livet.

BUPL’s alenetidsundersøgelse viste, at 3 ud af 4 pædagoger på en tilfældig dag i februar-marts var alene med hele børnegruppen. Alenetiden varede i gennemsnit knap en time, og pædagogerne var gennemsnitligt alene med 17 børn.

MEN når vi ligger blandt de 15 % dårligst normerede i landet, er der langt op til skolens gennemsnits normering ift. landsplan. (Og tak for at I prioriterer den kvalitet til vores børn i skolerne!)

Men HVEM prioriterer egentlig kvalitet i normering til børnehaverne, så VI kan levere børne-kvalitet til skolerne – og børnelivet i øvrigt?

 

 

Kommentarer