Vi vil så gerne bryde den negative sociale arv og vi kunne gøre det bedre, hvis bare…..!

Forleden dag i pausen sad jeg og talte med vores studerende Nina. Nina er i praktik i vores vuggestue og har i løbet af sin praktik været optaget af, hvor vigtigt den nære voksen/barn relation er for det lille barns mulighed for, at blive livsduelige og åben for læring.

Ninas og min snak gik ud på, hvor vigtig en tidlig forebyggende indsats er, da det allerede er i de allerførste leveår et udsat barn risikerer, at komme uopretteligt bagud med sine personlige, sociale og sproglige kompetencer.

Nina har i løbet af sin praktik fulgt et af vores udsatte børn og set på, hvordan vi har arbejdet med, at støtte dette barns mulighed for at blive livsduelig.

Nina har set hvordan vi har arbejdet med barnet i sin hverdag, når det er institutionen og hvordan vi løbende har arbejdet med barnets forældre ved at afholde samtaler, ved at inddrage psykolog, som har været med til at give vejledning til os og forældrene og ved at sørge for, at forældrene har fået et kort varigt vejledningsforløb derhjemme (det er det vi har mulighed for at ansøge om).

Nina og jeg reflekterede sammen over, at på trods af, at vi har sat mange ting i gang, så oplever vi ikke, at vi har fået hjulpet det barns forældre nok, så vi sammen kan give det barn bedre opvækstbetingelser.

Vores største frustration i arbejdet med familien er, at vi mangler viden, kompetencer og tid nok til at hjælpe familien. Vi kan godt se hvilken støtte, de har behov for, men vi har ikke mulighed for at bevilge den eller selv udføre den.

Familien har i den grad brug for mere støtte derhjemme. De mangler overskud og viden om hvordan de kan stimulere deres barn og de har brug for guidning i hvordan de skal gøre det. Det kunne i den grad være ønskværdigt, hvis vi havde ressourcer til, at have en funktion, hvor vi kunne være udgående og kunne yde vejledning i hjemmet. Det ville selvfølgelig kræve en bedre normering samt kompetenceudvikling af nogle af vores vuggestuepædagoger, men det ville være givet godt ud og gøre en forskel for det udsatte barns mulighed for i højere grad at blive livsduelig og åben for læring!

Kommentarer