Er det sådan vi bruger vores penge bedst?

Camilla er en glad pige, som er 10 år gammel. Hun går i 3. klasse og er lige startet i fritidsklub.

Camilla har nogle særlige behov og går derfor i en klasse, hvor man har mulighed for at varetage hendes behov. Det fritidstilbud som Camilla er blevet visiteret til, er ligeledes et tilbud, hvor hendes behov kan varetages.

Camilla er så heldig at hun bor kun 300 meter fra sin skole og Camillas mor, møder på arbejde så sent, at hun hver dag kan afleverer Camilla i skolen. Det er godt for Camilla, som godt kan blive lidt utryg, hvis ikke hendes rutiner er lidt faste.

Når Camilla om eftermiddagen skal i sit klubtilbud, er situationen lidt anderledes, fordi fritidsklubben ligger 2,5 kilometer væk. Det er for langt væk i forhold til at Camilla selv skulle kunne transporterer sig derhen.

Den eneste løsning der er i forhold til dette er at Camilla bliver tilbudt en taxa ordning. Det betyder at der kommer en taxa hver eftermiddag som kører hende i fritidsklub. Men taxaen kommer også hver morgen, for at kører hende i skole. Men det har familien jo ikke brug for. Derfor henvender familien sig til den ansvarlige for kørslen for at frabede sig at der skal komme en taxa hver morgen, uden at familien har behov for denne kørsel. Men svaret til familien er at det ikke er muligt kun at få en kørsel til om eftermiddagen, men at familien jo så bare må ringe hver morgen og aflyse kørslen.

 

Kan det virkeligt være rigtigt? Kan det passe at vores skattepenge bliver brugt på at betale for en taxa, som der ikke er brug for, som ikke er ønsket og som oven i købet skal belaste forældrene med at skulle afmelde. Det må vi kunne gøre bedre – det skal vi gøre bedre! Jeg er klar over at der i det samlede billede, er tale om relativt få penge, men det er jo ikke det eneste eksempel, hvor vi ”spilder” vores fælles midler. Det kan ikke være rigtigt at det ikke er muligt at dispenserer fra meningsløse regler, som ikke giver mening og som oven i købet belaster vores økonomi. Giv os mindre bureaukrati og mere fornuft!

 

Kommentarer