Folkeskolen bør handle om børn !

Er skoledagene for lange for børnene ?

Eller er børnene lidt trætte af skoledagen fordi den ikke er særlig meget anderledes end før. ?

Man besluttede med folkeskolereformens indførelse at skoledagen skulle være længere. Men på mange skoler er dagen måske i virkeligheden stadig præget af samme måde at gå i skole på som før. Altså dagen er blevet længere, men ikke meget anderledes end før. Måske er det sådan…….?

Altimens de voksne prøver at finde ud af, om man skal gå kortere tid i skole eller man skal gå i skole på en anden måde end før, så lad mig henlede fokus på et barn jeg kender ,der hedder Frederik. Frederik er 12 år.

Jeg møder Frederik en dag ude i fællesrummet. Her ligger han på maven på sofaen og kigger på sin ipad. Han er helt alene i fællesrummet.Klokken er lidt over 10 og de andre børn har tysk i øjeblikket. Og imens de bøjer tyske verbummer ligger Frederik og tjekker minecraft på youtube. Jeg går over til Frederik, sætter mig på knæ ved siden af ham. Jeg lægger hånden på skulderen af ham og spørger ham: ” skal du ikke ind til de andre ? Timen er jo startet. ” Hvortil han svarer: ” Nej. Jeg har fået lov at få fri.”

Men Frederik har ikke fået fri. Frederik har TAGET fri. Han kan det meste af tiden ikke overskue skolen. Dette eksempel er ikke enestående. Det er mere hverdag end det burde.

Er det her så et eksempel på at skoledagen burde være kortere ? Måske…..

Eller er det her så et eksempel på at skoledagen burde være anderledes indrettet? Måske….

Fagbevægelserne må stå sammen.

Hvis du spørger mig, er det ikke et spørgsmål om enten eller med skoledagen. Det er snarere et både og. Vi skal som fagpersoner BÅDE tage alvorligt at, ikke alle, men mange børn har svært ved at overskue en lang skoledag. OG vi skal kigge på hvordan der undervises, hvordan der inkluderes og hvordan der arbejdes med børns alsidige udvikling. Sidst men ikke mindst skal vi kigge på hvilke muligheder de voksne har for at udføre det bedst mulige stykke arbejde.

Fagbevægelserne må i den forbindelse stå sammen og italesætte at midlerne til at lave skole for ikke står mål med de mange gode intentioner og formål som der er med den nye folkeskole.

For hvis vi forestiller os at børn er blomster, så er det svært at få dem til at gro, hvis vandkanden vi skal vande blomsterne med er tom !

Så derfor er det dejligt at BUPL og DLF har meldt fælles ud efter en turbulent uges tid og er blevet enige om at spille på hold sammen igen. Børn har nemlig brug for både lærere og pædagoger i folkeskolen. Børn har brug for at der er nok voksne til at føre alle de gode ideer der er med folkeskolen ud i livet. Der er brug for nok velforberedte lærere der kan lære børn at bøje et tysk verbum og nok pædagoger der kan holde børn i hånden, når det der tyske bliver lige svært nok. Et eksempel af rigtigt mange hvor pædagoger og lærere er med til i samarbejde at udvikle børn.

Så i stedet for at lade det organisatoriske skille os ad , så lad os i stedet fokusere på hvordan både pædagoger og lærere hører hjemme i et fagligt fællesskab, der koncentrerer sig om arbejdet med børnene.

For folkeskolen BØR handle om BØRNENES udvikling og udfordringer og ikke de voksnes !

Kommentarer