Børns leg er afgørende for fremtidens samfund.

Blev bragt som debatindlæg  i Jyllandsposten d. 15.08.2016 http://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE8895339/boerns-leg-er-afgoerende-for-fremtidens-samfund/

Jeg går over skolegården. Min gårdvagtvest reflekterer sollyset, mens jeg kigger på uret. To minutter i tolv. To minutter til klokken ringer og børnene skal ind og have undervisning igen. Da jeg nærmer mig fodboldbanen, får jeg pludselig øje på noget, som bevæger sig i krattet ved hegnet omkring skolens område.

Jeg går tættere på og kan se tre drenge, som kæmper sig vej mellem træerne. Med hver deres pind fægter de mod usynlige fjender. De har tydeligvis gang i en spændende leg.

De taler sammen, sikkert om legen som udspiller sig. Af og til samler de sig om noget, de har fundet på jorden. Jeg kender drengene og ved, at de har glemt tid og sted. Lige nu er de bare fordybet i legen.

Jeg håber ikke de får øje på mig, som jeg står der i min selvlysende vest og betragter dem.

Klokken ringer. Drengene fortsætter med at lege, som om intet var hændt. Jeg ville ønske de kunne få mulighed for at lege videre. Fordi jeg ved, hvor vigtig legen er for børns udvikling og livskvalitet. Men som pædagog i den nye folkeskole, bør jeg gå hen og afbryde legen og sige, at de skal ind og have undervisning.

Hvis børn skal lære det i skolen, som de får brug for senere i livet, så burde vi som professionelle tildele netop legen en meget vigtig plads i børns liv. Ifølge anerkendt forskning ligger legen ligefrem grundstenen til det voksne menneskes kreativitet og potentiale til at begå sig socialt.

På fremtidens arbejdsmarked, hvor Danmark skal leve af innovation og i endnu højere grad skal samarbejde på tværs af landegrænser, bliver netop kreativitet og social navigationsevne værdifulde evner at besidde.

Men i takt med, at politikerne er blevet tiltagende optaget af det rent målbare, er leg blevet noget børn kun gør, når de ikke skal noget mere vigtigt. Der ligger uden tvivl gode intentioner og visioner bag folkeskolereformen. For selvfølgelig skal vores børn lære noget mere, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige som nation.

Men tænk hvis vi gjorde legen til en integreret del af skoledagen. Så mener jeg, at vi i endnu højere grad ville gøre vores børn i stand til at være igangsættere, tænke innovativt og være sociale. Alt sammen vigtige kompetencer, som de dårligt kan være foruden i fremtidens samfund.

Sommerferien synger på sidste vers. Men der er stadig lidt tid endnu.  Tid til at børnene kan lege. Uden at skulle forstyrres af skoleklokker der ringer, lige når de er kommet godt i gang. Og tid til, at vi voksne – både politikere, lærere og pædagoger tænker over, om børn egentlig lærer det i skolen, som de får brug for senere i livet.

Kommentarer