Hvor kommer Sareens tillid til kommunerne fra?

I min kommune har rigtig mange pædagoger i daginstitutionerne de seneste to år gennemført diplommodul i social inklusion. Hvor dejligt at en kommune prioriterer at betale efteruddannelse til sine medarbejdere!!

Men hvor kom pengene fra?

Fra min kommunes andel af de 500 mio.kr som regeringen gav til forbedring af kvalitet i daginstitutionerne.

Giver uddannelse i sig selv forbedring af kvalitet?

NEJ!!

Blev pengene fra regeringen også brugt til at højne normeringen, og dermed mulighed for at implementere teorier og viden fra diplommodulerne?

NEJ!!

I stedet blev det besluttet at alle børn i kommunen starter i børnehave når de er 2 år og 10 måneder og i SFO den 1. marts det år de starter i skole. Altså blev vuggestuebørn tryllet om til børnehavebørn og ind i en børnehavenormering 2 måneder før og børnehavebørn ind i en SFO-normering et halvt år inden skolestart.

Manu Sareen, du går imod de Radikales beslutning om at arbejde for minimumsnormeringer.

Men Manu Sareen, hvor kommer din tillid til kommunerne fra, når du i Politiko.dk den 4. februar citeres for at udtale, at ”det er bedre at have en fleksibilitet, hvor kommuner og institutioner selv ved, hvor der skal skrues op og ned???”

Alle undersøgelser viser, at de allerfleste kommuner ikke har brugt de 500 mio. på forbedring af kvalitet.

Du citeres også for udtalelse om at I har ”smidt 750 mio. kr. af sted til et løft af normeringer og kvalitet” og at ”det er et svigt af børnene kun at se på normeringer. At udvikle børnene er også centralt.”

Det store spørgsmål for mig er, hvordan vi skal udvikle børnene, når vi har så dårlige normeringer?

Min kommune søger om deres andel af de 750 mio. Tak for at pengene denne gang var tydeligere øremærket. I min kommune betyder det knap 5 timer mere personale om ugen i et børnehus, hvilket er et babyskridt vi er meget meget glade for!!! Men at tro, fra politisk side, at kvaliteten i daginstitutionerne er reddet med det, må betyde, at I ikke kender børnene og pædagogernes virkelighed og faktuelle forhold!!

Lyt til dit parti. Lyt til pædagoger, forældre, forskere, der alle har en kvalificeret viden om hvad der skal til for at være trygge ved at aflevere deres barn og hvad det kræver at skabe institutioner med høj kvalitet.

Højkvalitet er ifølge forskningsrapport fra SFI når der strukturelt er gode normeringer og kvalificeret uddannet personale, der har indsigt i børns udvikling, og via den gode normering har ro og overskud til at støtte det enkelte barns udvikling.

 

 

 

Kommentarer