Vi vinder faget tilbage!

Om politikerbesøg på rød stue og pædagogisk faglighed i vuggestuen

 

”Velkommen”. Jeg smiler og trykker byrådspolitikerens hånd. Vi står midt på den lange gang med vuggestuebørn omkring os.

”Tak”, siger politikeren og smiler, imens hun ser sig om.

 

Vi er i en vuggestue i hjertet af Aarhus. Her arbejder jeg som pædagog, og jeg har inviteret politikeren til at besøge mig og min pædagogkollega på rød stue. Jeg vil gerne vise og fortælle hende om det vigtige pædagogiske arbejde, vi hver dag udfører i vuggestuen. Jeg vil også gerne i dialog med hende om, hvad hun på sigt vil med vuggestuerne i Aarhus, og hvad jeg tænker er vuggestuernes potentiale og udfordringer.

 

Heldigvis har politikeren sagt ja til min invitation; faktisk er hun den fjerde i rækken af byrådspolitikere, der om en øjeblik skal være ene gæst i to timer på rød stue.

 

Om et øjeblik skal vi kigge på, hvordan min pædagogkollega Berit arbejder. Vi skal følge Berit i en time, og imens vi kigger på pædagogisk praksis, vil jeg tolke for politikeren. Jeg vil oversætte, hvad det egentlig er, at vi kigger på.

 

Hvorfor? Jo, jeg er jo faguddannet og kan se, når Berit afstemmer et barn på dets følelser, udfordrer det i en udviklingszone eller hjælper det ind i fællesskabet. Men jeg kan ikke forvente, at politikeren kan se den samme faglighed og forstå betydningen af det. Hun er jo ikke er uddannet pædagog. Derfor vil jeg tolke undervejs. Jeg vil forsøge at formidle mit fag og på den måde bibringe politikeren en større forståelse for vuggestuepædagogernes arbejde. Jeg vil gerne i dialog med hende, for hendes politiske fokus på vuggestueområdet har en afgørende betydning for vores muligheder for at bringe vores faglighed i spil og vinde faget tilbage.

 

Jeg viser hende ind på stuen; der hvor de 14 vuggestuebørn har deres base, og hvor Berit og jeg er det pædagogiske anker og hver dag har fingrene solidt plantet i den pædagogiske bolledej.

Vi sætter vi os ned; Berit samler den lille gruppe af børn omkring et lavt bord med små stole og et hav af køkkenting, og jeg begynder lavmælt at tolke.

Jeg fortæller politikeren, at vi kigger på en rammeleg med temaet køkkenleg. Berit har taget udgangspunkt i et legetema, der optager børnene, fordi det giver børnene de bedste betingelser for at være medskabende i legen. Det er under denne leg, at Berit bringer de forskellige læreplanstemaer i spil. En rammeleg kræver, at Berit hele tiden er sensitiv overfor børnenes input i legen.

 

”Se!”, siger jeg og peger på Berit, der hjælper Anne med at få sat en stor kop på en lille tallerken. Anne er lidt frustreret, fordi den store kop hele tiden vælter. De to har øjenkontakt, og sammen får de sat koppen, hvor den skal være, imens Berit hele tiden sætter ord på, hvad der sker. Hun rummer og italesætter også såvel Annes frustration og efterfølgende glæde over, at koppen kom på rette plads.

 

Jeg oversætter til politikeren, at i den lille sekvens, som vi kigger på, arbejder Berit med Annes sprog og dybdeforståelse af ordene ”kop”, ”vælter”, ”stor” og ”lille”. Måden Berit taler med Anne på kaldes situationsafhængig tale og begge sproglige fokusområder er vigtige byggesten for, at Anne på sigt kan udvikle sig til en kompetent sprogbruger.

Jeg tolker videre. Når Berit rummer Annes følelser, lærer Anne, at det er i orden at give udtryk for følelser som glæde og frustration og på sigt lærer hun også at kunne tale om dem. Det er vigtige samspilsskemaer at få som lille barn, fordi de har betydning for, hvordan man senere indgår i relationer med andre mennesker.

Berit hjælper også Anne i zonen for nærmeste udvikling, fordi Anne ikke endnu har finmotorikken til at få den store kop på rette plads. Det er med Berits hjælp, at Anne kommer videre i sin leg. Samtidig lærer Anne at tackle lidt modgang og få tro på, at hun kan håndtere den lille udfordring, uden at verden vælter for hende.

 

Jeg pointerer, at det er i relationen mellem Berit og Anne, at det pædagogiske arbejde finder sted.

Det er en forudsætning, at Berit er tilgængelig og har tid til at have øjenkontakt med Anne, etablere et fælles fokus på koppen, der vælter, samtale om, hvad der sker og rumme Annes følelser. Samtidig skal Berit også have øje for de fire andre børn i gruppen. Jeg fortæller politikeren, at alt nyere udviklingspsykologisk forskning viser, at det lille barn er dybt afhængig af at være i relation med voksne. I en vuggestuesammenhæng betyder det, at pædagogen skal have tid til at være i en tæt, kontinuerlig kontakt med det enkelte barn.

 

Vi fortsætter med at følge Berits arbejde med den mindre børnegruppe. Derefter er hun tovholder for den fælles samling på stuen og efterfølgende spiser hun frokost med en børnegruppe.

Jeg tolker, hvordan Berit under samlingen bl.a. arbejder med den hjernedel, der omhandler viljestyret opmærksomhed, hvordan hun udfordrer børnene med at tale situationsuafhængigt under det efterfølgende måltid, og hvordan hun viser børnene normerne for, hvordan de skal gebærde sig, når de spiser.

 

Derefter inviterer jeg politikeren til en dialog om vuggestuernes fremtid. Jeg fortæller, at vi på vores stue ser det som en vigtig pædagogisk opgave at tage børnene i hånden og vise dem, hvordan de kan vokse ind i det lille fællesskab på stuen, det lidt større fællesskab i vuggestuen og på sigt det store fællesskab – samfundet.

Hvilke visioner har politikeren for vuggestuerne? Hvad tænker jeg om vores potentiale og begrænsninger? Samtalen forløber respektfuldt, og politikeren virker lydhør og glad for at opleve pædagogisk  arbejde on the spot.

 

Jeg ved, at tanken er idealistisk. Jeg håber, at politikeren husker vigtigheden af den pædagogiske faglighed, hun har set og fået formidlet hos os. Jeg håber, at hun har den in mente næste gang, hun forhandler budget for vuggestuerne i  kommunen.

Respekten for vuggestuepædagogernes arbejde kan vindes tilbage, når vi tager et skridt frem, kigger omverdenen i øjnene og fortæller om det betydningsfulde arbejde, vi udfører hver dag.

Respekten vinder vi tilbage!

 

(artikel udgivet i Århus Pædagoger nr.1 2014)

http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-9GGGWS/$file/aap14-01_trykt.pdf

Kommentarer