Diagnose: KL lider af Empatiforstyrrelse

På facebook er jeg ven med en mor til to børn med særlige behov, jeg følger hendes beskrivelser af børnenes reaktioner under lockouten……..DET er ikke læsning for børn eller barnlige sjæle.

Jeg har d. 8. April 13 sendt et åbent brev til Børneudvalget i Stevns kommune  http://stevnsbladet.dk/arkiver/3589

De skal udøve opsøgende rådgivning til familier med børn med særlige behov, i denne ualmindelige situation.

Det er ikke alle familier, der på eget initiativ råber op, hvis deres barns behov ændre sig.

Socialminister Karen Hækkerup og Børneminister Christine Antorini har svaret på en henvendelse fra Danske Handicaporganisationer.  – De to ministre råder forældre til børn med funktionsnedsættelse, at kontakte deres kommune for udmåling af hjælp. – Så frem deres barns behov for hjælp har ændret sig,  altså uanset lockout eller andre forhold !

Skal forældrene ikke rådgives om dette ?

Kommunerne havde en måneds varsel før lockouten trådte i kraft, til at udøve opsøgende rådgivning overfor disse familier. KL har efterfølgende d. 10 april fået tilsendt brevet fra de to ministre, men er informationen kommet ud til forældrene ?

Jeg må stille diagnosen: KL lider af  empatiforstyrrelse.

 

 

KOPI AF BREV FRA SOCIALMINISTER OG BØRNEMINISTER

Dato: 10. april 2013
J.nr. 2013-2059 Danske Handicaporganisationer Att.: formand Stig Langvad sl@handicap.dk

Kære Stig
Tak for Danske Handicaporganisationers henvendelse af 30. marts 2013 om lockout i folkeskolen, som er sendt til børne- og undervisningsministeren og til mig. Jeg har aftalt med børne- og undervisningsministeren, at jeg svarer på vegne af os begge.
Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at familier med børn med funktionsnedsættel-ser kan opleve behov for yderligere handicapkompenserende støtte som en konsekvens af den igangværende lockout.
Imidlertid vil udmålingen af hjælp efter serviceloven som udgangspunkt skulle ske uafhængigt af den ændrede situation som følge af lockouten. Dette hænger sammen med, at forældre til børn med funktionsnedsættelse, ligesom alle andre forældre under lockouten, selv må sørge for pasning af deres børn.

Dog kan det ikke udelukkes, at der under en lockout, som i alle andre situatio-ner, vil kunne opstå konkrete tilfælde, hvor barnets hjælpebehov som følge af funktionsnedsættelsen ændres.
Såfremt en familie således oplever behov for udmåling af yderligere hjælp un-der lockouten, kan der rettes henvendelse til kommunen, som herefter må tage konkret stilling til spørgsmålet.
Vi har drøftet spørgsmålet med KL, som modtager dette brev i kopi til oriente-ring.

Med venlig hilsen
Karen Hækkerup
Ministeren
Holmens Kanal 22
1060 København K
Tlf. 3392 9300
Fax. 3393 2518
E-mail sm@sm.dk
www.sm.dk

Kommentarer