En pædagogisk tornado

Antagelser om pædagogers arbejde

En børnehave, er det ikke bare et sted, hvor børn bliver passet, mens deres forældre holder arbejdsmarkedet kørende?

Nogen tror stadig, at pædagoger bare passer børn og drikker kaffe – Og kan man ikke blive andet, kan man da altid blive pædagog.

Men sådan forholder det sig ikke. Det kan jeg og mange af mine kollegaer bekræfte. Vi passer bestemt ikke bare børn – og kaffe, ja et par kopper bliver det nok til i løbet af en dag. Men jeg tror nu nok, at pædagogstaben ville tabe i en kaffedyst mod kontorfolket.

Hvem definerer pædagogers arbejde

Jeg tør godt komme med den påstand, at det ikke er nemt at arbejde som pædagog. Børnehave pædagogens kerneopgave er at varetage Børns trivsel, udvikling og læring. En opgave som ikke kan defineres alene ud fra pædagogens faglighed og viden – omend det er det, vi er uddannet til.

Det pædagogiske arbejde, som foregår i danske daginstitutioner i dag, defineres af mange udefrakommende elementer. Mange forskellige aktører spiller ind på det pædagogiske felt, både med og uden pædagogisk viden.

En tornado

Forskere, politikere, skolen, forældre – Alle har ideer og holdninger til, hvad det pædagogiske arbejde skal indeholde og hvad der er bedst for børnene.

Serviceloven, læreplanstemaer, krop og bevægelse, sprog, natur og naturfænomener, socialkompetence, personligkompetence, sprogvurderinger, forældresamtaler, TRAS, PISA resultater, inklusion, tidlig indsats, leg og læring, økonomi – Ja, sådan kunne jeg blive ved i en evighed.

Det kan føles som at stå midt i en pædagogisk tornado, når man som menig pædagog skal forholde sig til alle disse elementer. Elementer, som alle på en eller anden måde, skal implementeres i det daglige pædagogiske arbejde med børnene.

For ikke at blive blæst omkuld, skal den enkelte pædagog have et godt og kraftigt rodnet, at stå fast med. Ikke et rodnet som gør os fastlåste, men et rodnet som et pædagogfagligt ståsted. Et ståsted bestående af pædagogisk viden, pædagogisk holdning og en pædagogisk selvtillid – Som gør den enkelte pædagog i stand til at reflektere, sortere og bruge sin sunde pædagogiske fornuft.

Et muligt senarie

I det nyeste nummer af fagbladet Børn og unge er der et stort tema om matematik og science. Hvilket jeg tolker som et resultat af, at der er for få unge, som søger ind på de naturvidenskabelige uddannelser. Så nu skal vi skabe den grundlæggende interesse hos børnene i børnehaven, samtidig med at vi også skal sørge for, at de kan læse, når de går ud af folkeskolen.

Hvad kan det næste tiltag blive?

Vores næste pædagogiske opgave kunne være at rette op på flugten fra folkekirken. Da denne masseflugt, som finder sted, betyder at færre betaler kirkeskat og det kommer til at kunne mærkes i statens pengekasse.

Jeg synes ikke vi bare råt skal sluge alt, hvad der kommer af nye tiltag. Vi skal sortere, bruge vores faglighed og sunde fornuft. Hvis ikke bliver vi marionetdukker eller også bukker vi under for arbejdspresset.

Ja, og så tror nogen stadig, at vi bare passer børn og drikker kaffe.

Kommentarer